Huzar otworzył dwie nowe stacje

Udostępnij artykuł

Pierwsze otwarcie odbyło się w miejscowości Jedlińsk niedaleko Radomia. Już pierwsze tygodnie działania stacji pokazały, że została dobrze przyjęta na rynku lokalnym. W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz i duchowieństwa, a także liczna rzesza mieszkańców gminy Jedlińsk.

Kolejne otwarcie odbyło się w Łowiczu na stacji firmy Halter. W otwarciu poza właścicielami i przedstawicielami firmy POLpetro S.A uczestniczyli zaproszeni goście a wśród nich przedstawiciele Polskiej Izby Paliw Płynnych: Prezes pani Halina Pupacz i pani dyrektor Iwona Dąbrowska.

Firma Halter posiada wieloletnie doświadczenie na rynku paliwowym. Obecnie posiada dwie stacje. Stacja w brendzie Huzara pomimo lokalizacji po wcześniej działającej stacji jest zupełnie nowym obiektem. Oficjalny charakter otwarcia stacji był jednocześnie świętem dla właścicieli tych stacji jako ukoronowanie tego procesu inwestycyjnego.

W obydwu przypadkach właścicielom należą się gratulacje wspaniałych obiektów, które oddali do użytku dostosowanych do potrzeb rynku, na których występują a tym samym świetnie wpisujących się w te rynki.

Spółka POLpetro S.A. została założona w grudniu 2000 r. w Płocku przez grupę 22 indywidualnych właścicieli patronackich stacji paliw w sieci Petrochemii Płock S.A. Cechą charakterystyczną spółki jest równomierne rozłożenie kapitału akcyjnego pomiędzy akcjonariuszami oraz brak powiązań z jakąkolwiek dużą grupą kapitałową. Jest to ważny atut, który stanowi zachętę dla potencjalnych akcjonariuszy do angażowania się w rozwój spółki poprzez zakup akcji.

Na chwilę obecną spółka liczy 52 akcjonariuszy – wyłącznie prywatnych właścicieli stacji. POLpetro S.A. jest spółką wspierającą właścicieli stacji paliw w ich dążeniu do uzyskania stabilności i umocnienia swojej pozycji na rynku paliwowym.
 

Opublikowano: 29.06.2010
Aktualizacja: 29.06.2010