Import LPG największy wśród paliw

Udostępnij artykuł

Polska importowała również w niewielkiej ilości benzyny silnikowe oraz lekki olej napędowy. W I półroczu bieżącego roku strona Polska w ogóle nie importowała z kolei paliwa lotniczego JET.

Biorąc pod uwagę wyniki za dokładnie ten sam okres w roku 2009 oleju napędowego importowano o jeden punkt procentowy więcej niż LPG. Import benzyny wyniósł z kolei w roku 2009 o 3 proc. więcej niż w roku 2010.

Ogółem konsumpcja czterech głównych gatunków paliw (BS, ON, LPG, LOO) była na poziomie
nieznacznie wyższym (1,4 proc.) od konsumpcji w I półroczu 2009, przy czym szeroko rozumiany import tych paliw zaspokaja 29 proc. potrzeb – przy 33 proc. w I półroczu 2009. Konsumpcja trzech głównych paliw trakcyjnych (benzyn, oleju napędowego oraz LPG) wzrosła o 2 proc. przy uzależnieniu od importu na poziomie 29 proc. (o 3 punkty procentowe mniej niż w I półroczu 2009).Z danych wynika, że w I półroczu zmalał udział importu w konsumpcji krajowej wszystkich głównych paliw, co niewątpliwie jest związane ze zmniejszeniem zapotrzebowania w niektórych sektorach gospodarki i podwyższeniem produkcji krajowej tych paliw, na które zapotrzebowanie wzrasta.

Import całkowity 5 gatunków paliw w I półroczu 2010 wyniósł nieco ponad 3,7 mln m sześc. przy ogólnej konsumpcji na poziomie 13 mln m sześc., a jego udział w konsumpcji spadł poniżej poziomu 30 proc.

Opublikowano: 01.10.2010
Aktualizacja: 01.10.2010