Instalacja DCU gotowa w 1. połowie 2019 r.

Lotos wypracował porozumienie z KT – Kinetics Technology, głównym wykonawcą Projektu EFRA. Zgodnie z projektem aneksu – osiągnięcie gotowości do uruchamiania (RFSU) instalacji Delayed Coking Unit (DCU) ma nastąpić do 31.05.2019 r.

Szacuje się też, iż pełne planowane efekty ekonomiczno-finansowe wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji Projektu EFRA pojawią się w skonsolidowanych wynikach finansowych za 4. kwartał 2019 roku.

Pod koniec października br. uzgodniono treść projektu aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA, tj.: instalacji produkcji wodoru (HGU), instalacji hydroodsiarczania benzyny (CNHT) oraz instalacji DCU. Oprócz nowych terminów potwierdzono, że pierwotnie założony budżet – opiewający na kwotę 1,26 mld zł – pozostaje bez zmian. Co ważne, aneks zostanie podpisany dopiero po uzyskaniu niezbędnych zgód konsorcjum ośmiu instytucji finansujących inwestycję. Komunikat w tej sprawie spółka opublikuje jak tylko wszystkie formalności zostaną dopełnione.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Na 30 września 2018 r. całkowity postęp prac Projektu EFRA uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe wyniósł 96,3 proc. W 3 kw. 2018 roku kontynuowano prace budowlano-montażowe i działania rozruchowe poszczególnych obiektów, również w zakresie instalacji i systemów pomocniczych oraz infrastruktury ogólnej. Dla dwóch z trzech głównych instalacji Projektu EFRA tj. instalacji HGU i instalacji destylacji próżniowej hydrowaxu (HVDU) prowadzono prace rozruchowe. Instalacja HVDU, po przeprowadzeniu gwarancyjnego ruchu testowego, została przekazana do eksploatacji i pracuje z obciążeniem, dostosowanym do bieżących potrzeb rafinerii.

W fazie prób i testów znalazły się: instalacja HGU, zbiorniki półproduktowe instalacji DCU oraz kolejne rurociągi międzyobiektowe. Natomiast do użytkowania przekazano: instalację HVDU, instalacje odzysku siarki (SRU II), striper wód kwaśnych (SWS II), instalację regeneracji aminy (ARU II) i mycia LPG, zmodernizowaną instalację hydroodsiarczania olejów napędowych HDS, rurociąg gazu ziemnego (cześć podziemną i naziemną), nową stację kondensatu (nr 7) oraz zmodernizowaną podstację elektroenergetyczną (P2/4).

Projekt EFRA to kontynuacja procesu technologicznego unowocześniania rafinerii. Jest naturalnym zakończeniem technologicznego łańcucha przerobu ropy naftowej powstałego w ramach inwestycyjnego Programu 10+. Dzięki realizacji tej inwestycji Grupa Lotos zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży rafineryjnej o ok. 2 USD/bbl (USD na baryłkę). Zgodnie z założeniami, dzięki nowym instalacjom produkcyjnym rafineria w Gdańsku wytworzy dodatkowo rocznie ok. 900 tys. ton wysokomarżowych paliw i 300 tys. ton koksu.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.