Jak bezpiecznie tankować paliwo – poradnik Moya

Od kilkudziesięciu lat paliwo jest artykułem niemal pierwszej potrzeby zarówno dla konsumentów, jak i przede wszystkim dla transportu (nazywanego krwiobiegiem gospodarki). Pomimo mniejszego niż zwykle natężenia ruchu, z powodu stanu epidemii ogłoszonego w Polsce, stacje paliw w dalszym ciągu odwiedzane są przez wielu klientów, którzy muszą uzupełnić baki pojazdów. Jak bezpiecznie tankować, by zminimalizować ryzyko ewentualnej infekcji – dowiemy się z niniejszego poradnika.

Wobec pandemii koronawirusa Anwim, operator sieci Moya, wprowadził na swoich stacjach paliw odpowiednie środki zabezpieczające i specjalne procedury, których celem jest zminimalizowanie ryzyka zarażenia.

Przede wszystkim kierownicy i pozostali pracownicy stacji paliw zostali zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaleceń służb sanitarnych. Priorytetem jest higiena, dlatego na stacjach paliw klienci i obsługa mają do dyspozycji odpowiednie środki kosmetyczne i odkażające. Ponadto, tankujący mogą skorzystać z jednorazowych rękawiczek, których można użyć przy czynności nalewania paliwa.

Produkty gastronomiczne są sprzedawane wyłącznie na wynos. Personel jest zobowiązany do dokładnego czyszczenia i odkażania elementów wyposażenia stacji. Wszystkie powierzchnie robocze przy kasie oraz toalety są regularnie dezynfekowane. Klamki i inne elementy, z którymi klienci mają kontakt, również podlegają częstej dezynfekcji. Oczywiście w sytuacji, gdy pracownik ma objawy chorobowe, zobowiązany jest do pozostania w domu i nieprzychodzenia do pracy.

Przy stanowiskach kasowych na stacjach Moya pojawiła się żółta linia, która sugeruje utrzymanie bezpiecznej odległości klientów od pracowników obiektu. Obowiązkowo przestrzegana jest zasada, że w budynku stacji może jednocześnie przebywać maksymalnie troje klientów. Na stacjach pojawiły się także specjalne tablice z przezroczystego pleksiglasu oddzielające klientów od sprzedawców lub wprowadzono sprzedaż produktów przez tzw. okienko nocne – w trosce o zdrowie zarówno jednych, jak i drugich.

Jak bezpiecznie tankować:
  • Przy nalewaniu paliwa skorzystaj z jednorazowych rękawiczek dostępnych przy każdym dystrybutorze. Rękawiczki zdejmij tak, aby nie dotknąć dłonią ich zewnętrznej powierzchni.
  • Przed wejściem do budynku stacji umyj dłonie płynem dezynfekcyjnym umieszczonym przed drzwiami wejściowymi.
  • Stosuj się do poleceń personelu. W budynku stacji może znajdować się jednocześnie maksymalnie troje klientów.
  • Na podłodze, przy kasach, umieszczona jest żółta linia sugerująca zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników. Nie przekraczaj jej.
  • Zarówno w kolejce przy kasach, jak i ogólnie w budynku stacji zachowaj bezpieczną, co najmniej 1,5-metrową, odległość od innych klientów lub personelu stacji.
  • Jeżeli chcesz skorzystać z usług gastronomicznych pamiętaj, że zakupione produkty możesz zamówić wyłącznie na wynos i spożyć poza budynkiem stacji paliw.
  • Unikaj płatności gotówką. Za zakupione produkty zapłać bezkontaktowo – najlepiej kartą lub urządzeniem mobilnym.
  • Podczas kichania lub kaszlu zakryj usta i nos ręką w zgięciu łokciowym.

Stosowanie się do powyższych zaleceń sprawi, że korzystanie ze stacji paliw będzie bezpieczne, a ryzyko ewentualnego zarażenia ograniczone. Zwracajmy szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w trosce o zdrowie klientów i personelu stacji.

Liderzy Rynku – Dostawcy dla Stacji Paliw – RAPORT 2020!
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.