Kolejna spółka Grupy Orlen w Republice Czeskiej

Grupa Orlen powiększyła się o nowy podmiot: Orlen Service Česká republika z siedzibą w Litvínowie – spółkę zależną Orlen Serwisu w Czechach.

Spółka nie tylko umożliwi rozwój działalności Grupy Orlen na rynku czeskim, ale pozwoli także na lepszą i efektywniejszą współpracę w zakresie bieżącego utrzymania ruchu w czeskich zakładach w Litvinovie i Neratovicach. 

Powstanie 10 grudnia br. Orlen Service Česká republika to kolejny etap rozwoju Grupy Orlen poprzez stworzenie zagranicznego ośrodka koncernu o wysokich, specjalistycznych kompetencjach technicznych.

Usprawnienie procesu zarządzania obszarem remontów w ramach Grupy Orlen, bardziej efektywne prowadzenie procesów remontowych oraz lepsze dopasowanie się do potrzeb klientów z Grupy Orlen to podstawowe korzyści z powstania spółki. Nowy podmiot nie tylko umożliwi transfer specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, ale pozwoli również na większą liczbę innowacji czy wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.

Działalność serwisową w obszarze branży automatycznej, elektrycznej, mechanicznej i maszyn wirujących w Spolanie (Neratovice) będzie prowadził w dalszym ciągu Orlen Serwis, który w związku z utworzeniem spółki zależnej Orlen Service Česká republika, w nadchodzącym 2020 roku planuje rozwój swojej działalności oraz zwiększenie zatrudnienia.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.