Kolejny miesiąc rosną przychody Unimotu

Unimot, notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował wstępne przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2020 r. – wzrosły one o niemal 40 proc. r/r.

Według wstępnych danych, Unimot osiągnął w lutym 2020 r. w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 358,2 mln zł, co oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost przychodów wynika głównie z wyższych wolumenów sprzedaży oleju napędowego i biopaliw.

– To kolejny miesiąc, w którym notujemy wyraźny wzrost przychodów. Bardzo się cieszę, iż wyraźny wzrost przychodów wygenerowały wszystkie główne segmenty biznesowe Unimot czyli segmenty: oleju napędowego, biopaliw, LPG, gazu ziemnego oraz sieci Avia. Biorąc pod uwagę sezonowość, dobre przychody wypracował również segment produktów asfaltowych – wyjaśnia Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

– Bieżące zawirowania na rynkach światowych mogą przynieść różne scenariusze wydarzeń. Dobrze, że w 2018 przeszliśmy przez udaną reorganizację i jesteśmy obecnie lżejszą kosztowo organizacją, reagujemy sprawnie na wszelkie wyzwania, mamy dużą elastyczność logistyczną i wysoką płynność aktywów. Ponadto, ostatni spadek cen ropy oraz obniżki stóp procentowych sprzyjają naszej działalności handlowej. Wyniki stycznia i lutego są znacząco lepsze niż założone w budżecie – dodaje Adam Sikorski.

Liderzy Rynku – Dostawcy dla Stacji Paliw – RAPORT 2020!
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.