Konsumpcja benzyn silnikowych zmalała

Udostępnij artykuł

Konsumpcja benzyn silnikowych w I półroczu bieżącego roku wyniosła 2 903 tys. m sześc., natomiast w analogicznym okresie 2009 roku konsumpcja tego paliwa odnotowana została na poziomie 3016 tys. m sześc. Największy wzrost konsumpcji wśród paliw płynnych odnotował olej napędowy z wynikiem wzrostu o pięć proc.

Zgodnie z prognozami POPiHN konsumpcja krajowa paliw ciekłych uległa w I półroczu 2010 zwiększeniu, jednak wzrosty zapotrzebowania rynku okazały się nieco odmienne od zakładanych. Zgodnie z przewidywaniami wzrosło spożycie oleju napędowego i to w tempie wyższym niż osiągnięty w kraju PKB. Spodziewano się również wzrostu konsumpcji benzyn silnikowych, ale tu ze względu na długą zimę, powodzie i relatywnie wysokie ceny nie osiągnięto zakładanego poziomu przyrostu, a wręcz zanotowano spadki.
Łączna konsumpcja paliw ciekłych kontynuowała trend wzrostowy osiągając wynik lepszy od pierwszego kwartału 2010 o trzy punkty procentowe. Przyrost osiągnięty został dzięki wzrostowi zapotrzebowania na olej napędowy na poziomie 5 proc. Wyraźny, 4-procentowy spadek zanotowano w przypadku konsumpcji benzyn silnikowych, choć w stosunku do I kwartału 2010 jest to i tak obniżenie spadku dynamiki konsumpcji o 2 punkty procentowe.

Opublikowano: 27.09.2010
Aktualizacja: 27.09.2010