Konsumpcja benzyny w Polsce spada

Udostępnij artykuł

Najlepszy wynik jeżeli chodzi o konsumpcję paliw płynnych w Polsce odnotowało paliwo lotnicze osiągając wynik o 20 procent lepszy niż w I półroczu 2009. Jego konsumpcja zwiększyła się z 210 tys. m sześc. do 247 m sześc. Kolejne zadowalające wyniki konsumpcji osiągnął olej napędowy, którego konsumpcja w I półroczu bieżącego roku wzrosła o pięć punktów procentowych, wynosząc zarazem 6193 tys. m sześc. Są to jedyne dwa paliwa w Polsce, które odnotowały wzrost konsumpcji w ostatnim półroczu.

Całkowita konsumpcja paliw płynnych w Polsce w I półroczu 2010 roku wyniosła 12 752 tys. m sześc., z czego import wyniósł 3 716 tys. m sześc. Jest to bardzo zbliżony wynik do analogicznego okresu z roku 2009.

W I półroczu 2010 spodziewano się również wzrostu konsumpcji benzyn silnikowych, ale tu ze względu na długą zimę, powodzie i relatywnie wysokie ceny nie osiągnięto zakładanego poziomu przyrostu, a wręcz zanotowano spadki. Łączna konsumpcja paliw ciekłych kontynuowała trend wzrostowy osiągając wynik lepszy od pierwszego kwartału 2010 o trzy punkty procentowe. Przyrost osiągnięty został dzięki wzrostowi zapotrzebowania na olej napędowy na poziomie pięciu proc.. Wyraźny, czteroprocentowy spadek zanotowano w przypadku konsumpcji benzyn silnikowych, choć w stosunku do I kwartału 2010 jest to i tak obniżenie spadku dynamiki konsumpcji o dwa punkty procentowe.

Opublikowano: 22.09.2010
Aktualizacja: 22.09.2010