Łódzka KAS przerwała proceder przywozu paliw z zagranicy bez akcyzy

W trakcie działań w okolicach Łodzi funkcjonariusze KAS zabezpieczyli ok. 120 tys. litrów substancji ropopochodnych, cztery zestawy samochodowe z cysternami do przewozu paliwa, gotówkę, dokumentację księgową, komputery i monitoring.

Przestępcze działania zostały wykryte i przerwane dzięki analizie danych zawartych w systemie SENT (służącym do monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych) oraz wykorzystaniu narzędzi kontrolnych, w tym szeroko zakrojonej pracy operacyjnej.

Nielegalny proceder polegał na przywozie z Niemiec substancji ropopochodnej, wskazanej w dokumentach przewozowych i w zgłoszeniu do systemu SENT jako preparat niepodlegający podatkowi akcyzowemu. Towar zamiast do wskazanych odbiorców, trafiał na jedną z prywatnych posesji w okolicach Łodzi, gdzie dokonywano zmiany dokumentów. Następnie towar był wprowadzany do obrotu jako olej napędowy.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

W trakcie kontroli posesji funkcjonariusze zajęli ok. 120 tys. litrów substancji ropopochodnych w czterech cysternach, gotówkę w kwocie 13 tys. zł, dokumentację księgową, komputery, telefony i monitoring. Wartość zabezpieczonego mienia wynosi ponad 1,5 mln zł.

Do tej pory zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego usłyszało czterech mężczyzn, którym funkcjonariusze celno-skarbowi zarzucają m.in. uchylenie się od opodatkowania podatkiem akcyzowym 120 tys. litrów oleju napędowego. Należności z tytułu podatku akcyzowego, na zajętym paliwie, wynoszą niemal 216 tys. zł.

Wysokość strat Skarbu Państwa ustali postępowanie prowadzone przez Łódzki Urząd Celno-Skarbowy.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.