Lotos inicjatorem powstanie CEEP

Udostępnij artykuł

Członkami-założycielami CEEP są: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Grupa Lotos S.A., Grupa Energa S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz Kulczyk Investments S.A.
 

Początek maja 2010 roku był szczególnie ważny dla europejskiego sektora energii. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Jacques Delors, były szef Komisji Europejskiej ogłosili 5 maja propozycję utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej (EEC). Nie przypadkowo, dzień wcześniej, w stolicy zjednoczonej Europy podpisano akt założycielski CEEP.

– Najważniejsze jest to, że CEEP ma charakter otwarty, a jego członkami mogą zostać podmioty gospodarcze, naukowo-badawcze oraz inne organizacje z Europy Centralnej działające w szerokim sektorze energii, którym zależy na reprezentacji przy Unii Europejskiej – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos S.A. oraz przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP.

Wiele firm z regionu wyraziło już zainteresowanie przystąpieniem do CEEP. Idea powołania stowarzyszenia trafiła na podatny grunt, ponieważ priorytetem większości p rezydencji w UE są sprawy związane właśnie z bezpieczeństwem w sektorze energii.

Podstawowym celem funkcjonowania CEEP jest wspieranie procesów integracji sektora energii w Europie Środkowej, w ramach wspólnej polityki UE, związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa w tym sektorze. W ramach swoich prac CEEP zajmował się będzie sprawami takich nośników energii jak węgiel, gaz, ropa naftowa i paliwa odnawialne, energia jądrowa, konektory gazowe oraz związanymi z ropą naftową i paliwami mostami energetycznymi, gazami cieplarnianymi, magazynowaniem gazów, ropy i paliw.

CEEP zamierza odegrać kluczową rolę w inicjowaniu oraz opiniowaniu dyrektyw unijnych. Jednocześnie organizacja będzie prowadziła prace analityczne, stając się wyrazicielem poglądów swoich członków, pochodzących z Europy Centralnej i przyczyni się w ten sposób do harmonijnego pogodzenia interesów całej UE.

Grupa Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos S.A. (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Lotos Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2009 r. wyniosło 4949 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Lotos w I kwartale tego roku przekroczyły 3,9 mld zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł w tym okresie blisko 27 mln zł, a zysk operacyjny uplasował się na poziomie 66,4 mln zł.

Dzięki efektywnej realizacji Programu 10+ przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wzrośnie w tym roku do 7-8 mln ton. Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w miesiącach styczeń-luty 2010 r. do 32 proc. To o 3,7 punkty procentowe więcej w porównaniu z końcem 2009 r. Poprzez spółki Lotos Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej.
 

Opublikowano: 14.06.2010
Aktualizacja: 14.06.2010