Lotos konsekwentnie działa w obszarze paliw alternatywnych

Udostępnij artykuł
Grupa Lotos rozpoczęła współpracę z Gminą Miejską Tczew w zakresie wodoru. Podpisany 12 maja list intencyjny zakłada realizację dostaw tego ekologicznego paliwa do napędu autobusów, które miasto planuje wprowadzić do obsługi komunikacji miejskiej. To jedno z wielu działań koncernu mające na celu umacnianie pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji.

W podpisanym porozumieniu Grupa Lotos deklaruje gotowość dostarczenia wodoru o bardzo wysokiej czystości, a miasto Tczew potwierdza zamiar zapewnienia parku autobusów zasilanych tym paliwem. Zgodnie z listem, do 2023 roku magistrat chciałby pozyskać przynajmniej 4 pierwsze pojazdy tego typu. Autobusy zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi mają wiele zalet, nie emitują żadnych zanieczyszczeń i zapewniają duży komfort jazdy dzięki cichej pracy elektrycznego silnika. Podobne listy intencyjne spółka podpisała wcześniej z Gminą Miasta Gdyni oraz Gminą Miasta Wejherowo.

– Ambitne i realne plany rozwoju spółki to szansa na skuteczną walkę ze spowolnieniem gospodarczym spowodowanym epidemią koronawirusa, ale przede wszystkim konsekwentne wypełnianie założeń strategii przyjętej przez Grupę Lotos. Satysfakcję przynosi współpraca z samorządami, które dzięki autobusom na wodór zyskają znakomity efekt w postaci czystego powietrza. Słowa uznania dla wszystkich stron uczestniczących w podpisaniu listów intencyjnych – powiedział Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

– Nowoczesny koncern paliwowy nie może ograniczać się jedynie do przerobu ropy. Poszukiwanie alternatywnych paliw i źródeł energii to trend ostatnich lat. W Grupie Lotos podjęliśmy to wyzwanie, dlatego innowacyjne projekty to stała część naszych inwestycji. Jako spółka Skarbu Państwa zdajemy sobie sprawę, że rozwijanie nowoczesnych technologii wspiera działania Rządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Dostrzegamy potencjał wodoru – Polska jest jednym z czołowych producentów tego paliwa przyszłości. Cieszy nas współpraca z kolejnym miastem w naszym regionie w obszarze niskoemisyjnego transportu. Tego typu działania to dla nas naturalny krok, ale też i sygnał o rosnącej świadomości ekologicznej wśród samorządów – podkreśla Paweł Jan Majewski, prezes zarządu Grupy Lotos.

– Cieszymy się ze współpracy z tak dużym, wiarygodnym i doświadczonym partnerem jak Grupa Lotos, dzięki czemu jesteśmy w grupie miast innowacyjnych. Współpraca z Lotosem jest kolejnym przedsięwzięciem samorządu Tczewa zmierzającym do poprawy jakości powietrza w mieście. Jestem otwarty na wszelkie proekologiczne rozwiązania, a do takich niewątpliwie należy wprowadzenie do komunikacji miejskiej autobusów „zeroemisyjnych” napędzanych paliwem przyjaznym środowisku. Proekologiczne, ciche autobusy, a docelowo i inny tabor komunalny, sprawdzą się zwłaszcza na Starym Mieście, gdzie jakość powietrza, szczególnie w okresie grzewczym, jest gorsza niż w innych dzielnicach – tłumaczy Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.

Plany wodorowe

Wodór będąc najpowszechniejszym pierwiastkiem jest jednocześnie jedną z kluczowych substancji wykorzystywanych w nowoczesnym przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Gdańska rafineria obecnie produkuje go około 16,5 t/h. Finalizowana właśnie budowa instalacji Węzła Odzysku Wodoru zwiększy tę zdolność produkcyjną o dodatkową 1 t/h. Do zasilania ogniw wodorowych napędzających silnik elektryczny potrzebny jest natomiast wodór o bardzo wysokiej czystości (99,999 proc.). To dlatego Grupa Lotos realizuje właśnie projekt Pure H2, zgodnie z którym na terenie rafinerii powstanie instalacja do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz 2 punkty tankowania tego paliwa (w Gdańsku i Warszawie). Wartość inwestycji to niemal 10 mln euro, ale 20 proc. budżetu tego przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych pozyskanych w ramach programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Spółka finalizuje prace nad mapą drogową wdrożenia strategii wodorowej w Grupie Lotos. Ma ona wskazać konieczne działania, harmonogram i hierarchię ich wdrożenia pozwalające na skuteczne wykorzystanie istniejących przewag i silnych stron koncernu. Założenia tego dokumentu zostaną oparte na dotychczasowej działalności związanej z produkcją wodoru na własne potrzeby oraz realizacją projektów badawczych takich jak Hestor, czy wspomniany Pure H2. Koncern zamierza też stworzyć strategię paliw alternatywnych. Obecnie trwa proces wyboru partnera, który po uwzględnieniu zasobów i kompetencji spółki, potencjału rynku oraz uwarunkowań zewnętrznych, dokona dogłębnej analizy i zidentyfikuje najbardziej atrakcyjne kierunki rozwoju w segmencie paliw alternatywnych w perspektywie do roku 2030.

Szeroki wachlarz paliw alternatywnych

Lotos rozwija się też w zakresie pozostałych paliw alternatywnych. Ostatnio poinformowano o podpisaniu umowy pomiędzy LotosEM a Remontowa LNG Systems na budowę pilotażowej stacji dokującej LNG. Powstanie ona na stacji paliw Lotos w Gdańsku-Osowej zlokalizowanej przy trójmiejskiej obwodnicy (w kierunku Gdyni). Planowany termin oddania do użytku to połowa 2021 roku.

Koncern współpracuje również w projektach służących większemu wykorzystaniu LNG w żegludze morskiej na Bałtyku. Razem ze spółką Gaz-System Lotos otrzymał unijne dofinansowanie z CEF na opracowanie studium wykonalności projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali i budowy innowacyjnych bunkierek LNG. Z kolei Lotos Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny współpracują w zakresie usługi bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu. Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu.

Koncern z Gdańska działa też w obszarze elektromobilności. Od 1,5 roku na 12 stacjach Lotosu działa Niebieski Szlak, jedyna inwestycja w Polsce zmieniająca myślenie o podróżowaniu samochodem elektrycznym oraz umożliwiająca swobodne podróżowanie nim między miastami. W pierwszej odsłonie tego projektu koncern umożliwił kierowcom samochodów elektrycznych i hybrydowych swobodny przejazd autostradami A1 i A2 pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. Projekt jest również współfinasowany ze środków unijnych programu CEF. Zgodnie z realizowaną strategią rozwoju, spółka zamierza docelowo zbudować 130 stacji ładownia pojazdów elektrycznych do 2022 roku.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 18.05.2020
Aktualizacja: 19.05.2020