Lotos oszacował wyniki za ostatni kwartał 2019 roku

Udostępnij artykuł
Zarząd Grupy Lotos poinformował o szacunkowych skonsolidowanych wynikach operacyjnych Grupy Kapitałowej Lotos za 4 kwartał 2019 roku.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły: 7,21 mld PLN.

Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO) wyniósł: 0,60 mld PLN; w tym :

  1. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,42 mld PLN
  2. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,18 mld PLN
  3. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,34 mld PLN.

Jednocześnie spółka poinformowała, iż z dniem 1 grudnia 2019 roku kluczowa instalacja projektu EFRA, t.j. instalacja opóźnionego koksowania (‘DCU’) została przekazana do użytkowania. W związku z powyższym w październiku i listopadzie 2019 roku przychody oraz koszty związane z produktami instalacji DCU nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, tylko odpowiednio pomniejszały oraz powiększały nakłady inwestycyjne. W rezultacie szacowana marża stanowiąca pomniejszenie nakładów inwestycyjnych w 4 kw. 2019 roku to: 0,09 mld PLN.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za 2019 rok, którego publikacja odbędzie się 12 marca 2020 roku.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– GRUDZIEŃ 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.