Lotos pomaga najuboższym

Udostępnij artykuł

– Dzięki wspólnej inicjatywie 70-oro dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym zdobędzie szanse na lepszy start w dorosłe życie, będzie mogła rozwijać swoje talenty i spełniać marzenia o lepszej przyszłości. Zdecydowaliśmy zaangażować się w program, gdyż działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, szczególnie z najbliższego otoczenia spółki, to jeden z priorytetów strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Lotos – powiedziała Katarzyna Sikorska, kierownik biura sponsoringu, spraw społecznych i CSR w Grupie Lotos.

– Od 5 lat podejmujemy starania, żeby zapobiec stygmatyzacji biedą dzieci z najuboższych rodzin w Polsce, których edukacja jest zagrożona. Od tego czasu ponad 3000 dzieci otrzymało wsparcie w ramach programu Skrzydła. Jesteśmy wdzięczni Grupie Lotos za zaangażowanie społeczne i społeczną odpowiedzialność. Taka postawa firmy pozwala na rozwój dzieci, a tym samym zapobiegania wykluczeniu – powiedział dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz.

Grupa Lotos pomocą obejmie najbardziej potrzebujące dzieci ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z regionów, gdzie spółka prowadzi działalność tj. w woj. pomorskim, powiecie jasielskim i gminie Czechowice-Dziedzice. Wsparcie będzie miało przede wszystkim formę tzw. "Skrzydeł na przyszłość", aby każde dziecko miało taką samą szansę w realizacji swoich planów i celów. W poszczególnych regionach, w siedzibach spółki, odbędą się spotkania inaugurujące program, na które zostaną zaproszeni wszyscy uczniowie objęci pomocą. W programie zapoznanie z działalnością spółki oraz dodatkowe atrakcje.
"Skrzydła" to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych, zajęć edukacyjnych. Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Program "Skrzydła" daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

Opublikowano: 30.09.2010
Aktualizacja: 30.09.2010