Lotos przedłuża umowę kredytową na refinansowanie swoich zapasów

Udostępnij artykuł
Grupa Lotos oraz dotychczasowe konsorcjum dziewięciu banków podpisały kolejny aneks do umowy kredytowej z dnia 10 października 2012 roku na refinansowanie zapasów ropy naftowej i produktów należących do spółki.

Na mocy aneksu, który w imieniu spółki podpisali Mateusz A. Bonca, prezes zarządu Grupy Lotos oraz Robert Sobków, wiceprezes zarządu ds. finansowych Grupy Lotos, z dniem 20 grudnia 2018 r. okres kredytowania zostanie przedłużony o kolejne 12 miesięcy przy zachowaniu jego aktualnego limitu tj. 400 milionów USD.

– Jest to już kolejna prolongata kredytu udzielonego pierwotnie od 20 grudnia 2007 roku, który z jednej strony jest relatywnie niedrogim źródłem finansowania działalności Grupy Lotos, a z drugiej, istotnie zwiększa bezpieczeństwo finansowe w bardzo zmiennym środowisku rynkowym, w jakim funkcjonuje nasza spółka – podkreśla Robert Sobków, wiceprezes zarządu ds. finansowych Grupy Lotos. – Cieszymy się także z faktu, że możemy kontynuować współpracę ze sprawdzonymi partnerami z sektora bankowego.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Dla przypomnienia, kredyt na refinansowanie zapasów, funkcjonuje obok kredytu na finansowanie Programu 10+ oraz kredytów na finansowanie kapitału obrotowego. Jego podstawowym zabezpieczeniem są zapasy ropy naftowej produktów i półproduktów, których wartość na koniec 3 kw. br. wynosiła ok. 1 miliarda USD, a obecna, bardzo dobra sytuacja finansowa Lotosu pozwala na niewykorzystywanie całego dostępnego limitu zapewnionego przez instytucje finansowe.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.