Lotos: Udane trzy pierwsze kwartały

Udostępnij artykuł

Informacje związane ze sprzedażą towarów i usług dotyczą stacji CODO. Oznacza to, że podane wyniki miały miejsce na stacjach własnych Lotosu zarządzanych przez agenta na podstawie umowy agencyjnej zawartej z koncern.

– W 2012 r. chcielibyśmy osiągnąć 10 proc. udział w rynku detalicznym – informuje Krzysztof Kopeć z biura prasowego grupy Lotos. W drugim kwartale tego roku segment detaliczny marki Lotos zanotował zysk operacyjny w wysokości 3,7 miliona złotych.

W Polsce działa nieco ponad 6 700 stacji paliw, z czego ponad 3 tysiące jest własnością niezależnych właścicieli. Nieco ponad 25 proc. udziału w rynku posiada polski koncern PKN Orlen. Prawie 8 proc. stacji jest zrzeszona w małych prywatnych sieciach. 5,8 proc. stacji należy do koncernu BP, i niemal tyle samo do sieci Shell. Prawie 5 proc. stacji należy do grupy Lotos, 4,4 proc. do sieci Statoil. Po niecałe 2 proc. udziału w rynku ma Lukoil. I Neste.

Grupa Lotos jest pionowo zintegrowanym koncernem naftowym prowadzącym działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów i towarów naftowych. Działa zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym. Sprzedaż detaliczna odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem sieci stacji paliw: własnych, partnerskich oraz patronackich. Grupa Kapitałowa Lotos posiada drugą co do wielkości sieć stacji paliw w Polsce.

W skład grupy kapitałowej Lotos (na dzień 30 grudnia 2008 r.) oprócz Grupy Lotos (podmiot dominujący, zarządzający rafinerią w Gdańsku) wchodzi 17 spółek bezpośrednio zależnych oraz spółki pośrednio zależne, w tym grup kapitałowych spółek Lotos Czechowice, Lotos Jasło oraz firmy wydobywczej Lotos Petrobaltic. Na koniec września 2008 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Lotos wynosiło 4 864 pracowników.

Opublikowano: 30.09.2010
Aktualizacja: 30.09.2010