Lotos: Wprowadzenie do obrotu akcji serii A

Udostępnij artykuł

Akcje zostaną oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLLOTOS00033”.
Zgodnie z zapisami uchwały wprowadzenie akcji do obrotu z dniem 12 kwietnia 2010 roku nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 12 kwietnia 2010 roku zamiany powyższych akcji imiennych spółki Grupa Lotos na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 12 kwietnia 2010 roku z akcjami będącymi w obrocie giełdowym i oznaczonymi kodem „PLLOTOS00025”.
Grupa Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Petrobalticu (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2009 wyniosło 4949 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Lotosu po czterech kwartałach ubiegłego roku przekroczyły 14,3 mld zł. Zysk z działalności kontynuowanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 883 mln zł, a zysk operacyjny uplasował się na poziomie 424 mln zł.
Dzięki efektywnej realizacji Programu „10+” moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wzrosną w tym roku do 7-8 mln ton. Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w 2009 do 28,3%. To o blisko 3 punkty procentowe więcej niż w 2008. Poprzez spółki Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej.

Opublikowano: 06.04.2010
Aktualizacja: 06.04.2010