Lotos wyróżniony za dobre praktyki

Udostępnij artykuł

− W Grupie Lotos wierzymy, że CSR to idea zarządzania służąca stałemu doskonaleniu organizacji. Fakt, że w tym roku aż trzy spośród naszych praktyk zostały zakwalifikowane do raportu to wyraz tego, że udaje się wdrażać tę filozofię w życie i że jesteśmy za te działania doceniani. To niewątpliwie także spora nobilitacja. Raport o dobrych praktykach traktujemy jako narzędzie wymiany wiedzy oraz edukacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Chętnie uczestniczymy w tym projekcie, gdyż z jednej strony pozwala nam to dzielić się dokonaniami, z drugiej sami możemy dzięki temu czerpać wiedzę na temat najlepszych rozwiązań – komentuje Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Komunikacji, Administracji i CSR w Grupie Lotos.
W 2010 roku, aż trzy projekty Grupy Lotos zyskały w opinii FOB miano dobrej praktyki. Wyróżnienia przyznano w kategoriach
Grupa Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, Lotos Jasła i Petrobalticu (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2009 wyniosło 4949 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Lotosu po czterech kwartałach ubiegłego roku przekroczyły 14,3 mld zł. Zysk z działalności kontynuowanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 883 mln zł, a zysk operacyjny uplasował się na poziomie 424 mln zł.
Dzięki efektywnej realizacji Programu „10+” moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wzrosną w tym roku do 7-8 mln ton. Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w 2009 do 28,3%. To o blisko 3 punkty procentowe więcej niż w 2008. Poprzez spółki Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej.
Od listopada 2009 r. Grupa Lotos, jedna z 20. największych spółek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, notowana jest w pierwszym, środkowoeuropejskim indeksie przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki” to ósma edycja corocznej publikacji FOB. Przybliża ona opinii publicznej najlepsze odpowiedzialne społecznie praktyki biznesowe w podziale na cztery obszary: miejsce pracy, rynek, społeczeństwo i środowisko. Każda praktyka, by zostać zakwalifikowana do raportu, musi uzyskać pozytywną ocenę Komitetu Merytorycznego FOB. Warunkiem kwalifikacji jest wysoka jakość praktyk społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility, CSR) stosowanych przez firmę, dzięki której mogą się one stać przykładem dla innych przedsiębiorstw.
Grupa Lotos jest partnerem strategicznym krajowego FOB i członkiem międzynarodowej organizacji Global Compact. W raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008” opublikowano dobą praktykę koncernu adresowaną do rynku pracy „Kadra 2009 – Program 10+”. Przygotowywane przez spółkę od 2008 r. raporty społecznej odpowiedzialności co roku zyskują uznanie ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PricewaterhouseCoopers i CSR Consulting wyróżniających najlepsze raporty społeczne w Polsce.

Opublikowano: 06.04.2010
Aktualizacja: 06.04.2010