ME: rozwój infrastruktury paliw alternatywnych – zaproszenie do konsultacji

Udostępnij artykuł
Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu sprawozdania z realizacji Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1124).

Monitorowanie poziomu osiągnięcia celów określonych w Krajowych ramach polityki rozwoju paliw alternatywnych przyjętych przez Radę Ministrów 29 marca 2017 roku, a także dokonywanie oceny poziomu osiągnięcia tychże celów przez Ministra Energii wynika z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 roku w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Uwagi do projektu dokumentu należy zgłaszać do dnia 23 września 2019 roku na adres poczty elektronicznej: monika.piotrowska@me.gov.pl

Pobierz: Sprawozdanie z realizacji Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.