MG przyjrzy się stacjom przymarketowym

Udostępnij artykuł

 – Kwestie podniesione w piśmie PIPP będą monitorowane, również w zakresie przepisów prawa regulującego sprzedaż detaliczną paliw płynnych. W przypadku podjęcia przez ministerstwo gospodarki prac nad nowelizacją określonych przepisów prawa regulujących sprzedaż paliw płynnych w Polsce, pod uwagę zostaną wzięte wnioski instytucji zainteresowanych tą tematyką w tym wnioski Polskiej Izby Paliw Płynnych – czytamy w liście ministerstwa gospodarki, do którego należy Departament Ropy i Gazu, skierowanym do PIPP.

Polska Izba Paliw Płynnych w lipcu 2010 roku wystosowała list do ministra gospodarki w sprawie propozycji zmian w określonych przepisach prawa, celem przeciwdziałania praktykom sieci hipermarketów prowadzących detaliczną sprzedaż paliw płynnych po cenach hurtowych, co wpływa negatywnie na detaliczny rynek paliw płynnych w Polsce (w tym na niezależne stacje paliw) oraz ogranicza wpływów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT.

Zdaniem PIPP działania super- i hipermarketów, które posiadają stacje paliw naruszają zasady uczciwej konkurencji i utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców sektora paliwowego. Według Izby ma to bezpośredni wpływ nie tylko na rentowność małych i średnich przedsiębiorstw, lecz także narusza zasady wolnego rynku, które są zapisane w Konstytucji RP.

Stacje przymarketowe odpierają te zarzuty tłumacząc się tym, iż niskie ceny wynikają z niskich marż i że ich działania w żadnym wypadku nie naruszają zasad uczciwej konkurencji i jakichkolwiek przepisów prawnych.

Opublikowano: 28.09.2010
Aktualizacja: 28.09.2010