Naftoport: 5 mln ton rosyjskiej ropy

Udostępnij artykuł

PERN nie udziela szczegółowych informacji. Spółka twierdzi, że prognozy tranzytu są optymistyczne. Specjaliści twierdzą, że powodem zainteresowania Rosjan Naftoportem należy upatrywać w konflikcie między Białorusią na Rosją o wysokość ceł. Białoruś chce utrzymać niskie stawki, Moskwa nie zapowiedziała ich znaczny wzrost.

W 2009 roku Naftoport obsłużył ponad 7,1 mln ton ładunków płynnych. Głównym towarem była ropa naftowa – 6,1 mln ton przeładowanych na rachunek międzynarodowych dostawców, a także polskich i niemieckich rafinerii. Pozostałe ładunki w obrocie stanowiły paliwa płynne: olej napędowy – 563 tys. ton, benzyna – 166 tys. ton, paliwo Jet -110 tys. ton, olej opałowy – 49 tys. ton.

W 2009 roku w Naftoporcie cumowało 135 statków, w tym 4 ogromne tankowce VLCC o tonażu 300 tys DWT, 50 statków typu SUEZMAX i AFRAMAX (ponad 80 tys. ton nośności). Pozostałe statki, rzędu 6 do 50 tys DWT przewoziły produkty rafinacji ropy naftowej.

Naftoport Sp. z o.o. wykonuje przeładunki ropy naftowej i produktów ropopochodnych w Porcie Gdańskim. Spółka stanowi istotny element logistyki dostaw ropy naftowej dla polskich i niemieckich rafinerii oraz eksportu ropy z kierunku rosyjskiego.

Naftoport wybudował i pozostaje wyłącznym właścicielem infrastruktury portowej złożonej z obiektów hydrotechnicznych wraz z urządzeniami do cumowania statków i instalacjami technologicznymi oraz dwóch stanowisk przeładunkowych o potencjale przeładunkowym 23 mln ton ropy naftowej i produktów ropopochodnych rocznie.
 

Opublikowano: 28.05.2010
Aktualizacja: 28.05.2010