Największa konsumpcja paliw w woj. mazowieckim

Udostępnij artykuł

Spośród województw, które mają znaczący udział w sprzedaży detalicznej warto wymienić również woj. małopolskie i łódzkie (po 7 proc.), pomorskie (6 proc.) oraz lubuskie i zachodniopomorskie (po 5 proc.). Najniższą sprzedaż detaliczną odnotowano natomiast w województwach świętokrzyskim (3 proc.), opolskim (3 proc.) i podlaskim (2 proc.). Dane przedstawione przez POPiHN obejmują jedynie sprzedaż realizowaną przez firmy zrzeszone w organizacji, do których należy ponad 50 proc. firm działających w Polsce.
Z danych POPiHN wynika, że sprzedaż detaliczna standardowych benzyn silnikowych w 2009 roku była o 1,8 proc. większa niż w roku 2008. Wzrost w przypadku benzyn silnikowych premium wyniósł 15,5 proc. Sprzedaż detaliczna standardowego oleju napędowego wzrosła o 11, 3 proc., a oleju napędowego premium o 34,3 proc. W przypadku LPG wzrost wyniósł 3 proc.
Łącznie stacje paliw firm członkowskich POPiHN sprzedały około 11,5 mln m sześc. benzyn, oleju napędowego i autogazu. Pomimo spowolnienia gospodarczego sprzedaż detaliczna paliw ulegała stopniowemu wzrostowi na przestrzeni całego 2009 roku. Akceptowalny przez klientów poziom cen detalicznych paliw ulegał stopniowemu wzrostowi na przestrzeni całego 2009 roku. Akceptowalny przez klientów poziom cen detalicznych paliw był jednym z głównych czynników wspomagających wzrost sprzedaży – oceniają eksperci z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.
 Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego powstała w 1995 roku. Podstawowym jej zadaniem jest tworzenie płaszczyzny do współpracy pomiędzy koncernami paliwowymi działającymi na polskim rynku. Członkami POPiHN są następujące firmy: BP, ExxonMobil, Fuchs Oil, J&S Energy, Grupa Lotos, Lukoil Polska, Neste Polska, OLPP, PERN "Przyjaźń", PKN Orlen, Shell, Slovnaft, Statoil, Tanquid, Total.
POPiHN prowadzi działalność w oparciu o Ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku (Dz.U. 55, poz. 235). Zasady jej działania określa Statut oraz przyjęty w 1998 roku Kodeks Etyczny. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego jest związkiem reprezentującym interesy naftowych firm członkowskich działających na polskim rynku, jest otwarta dla wszystkich firm z sektora naftowego, które akceptują jej cele i statut, bez względu na pochodzenie kapitału założycielskiego.
Opublikowano: 07.04.2010
Aktualizacja: 07.04.2010