Oferta na prace rekultywacyjne na stacji paliw

Udostępnij artykuł

W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do zrobienia prac rekultywacyjnych zgodnie z opracowanym projektem oraz decyzjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającymi warunki przeprowadzenia rekultywacji.

Wykonawca powinien zagwarantować, że wykonana usługa będzie wystarczająca do osiągnięcia
efektów ekologicznych wskazanych w decyzji uzgadniającej rekultywację, na co zostanie udzielona długoletnia gwarancja. Wszelkie analizy laboratoryjne potrzebne do wykonania zlecenia muszą być wykonane przez laboratorium posiadające akredytację w tym zakresie, a pobór prób musi być dokonany przez uprawnionego geologa.

W przypadku zastrzeżeń ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, co do osiągniętych efektów ekologicznych, wykonawca zrobi uzupełnienie na własny koszt.

PKN Orlen S.A. to jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza siedmioma rafineriami – w 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie Orlen przekroczył 28 mln ton. Orlen posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Na terenie Polski działa 1691 stacji paliw tej grupy.

Opublikowano: 29.09.2010
Aktualizacja: 29.09.2010