OLPP: Modernizacja w bazie w Woli Rzędzińskiej

Udostępnij artykuł

Przetarg będzie dotyczył remontu zbiornika nr 9 V=5 000 m sześc. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu powinny: posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnych charakterze, zakresie i złożoności technicznej, dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu (wymagania stawiane oferentom), szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym m.in. wymagany termin realizacji zamówienia), informacje na temat wadium oraz informacja na temat miejsca i terminu składania ofert zostaną określone w specyfikacji zamówienia, która zostanie wysłana do firm zainteresowanych realizacją zamówienia po złożeniu do zamawiającego wniosku o jej przekazanie.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. funkcjonuje od 1997 roku. Jest największym w Polsce przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu, a także przeładunku paliw płynnych. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" SA posiada 100 proc. udziałów w Spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
 

Opublikowano: 16.09.2010
Aktualizacja: 16.09.2010