Orlen: Kolejna transza zapasów trafi na rynek

Udostępnij artykuł

Prawdopodobnie jeszcze w czerwcu zostanie sprzedana kolejna transza zapasów obowiązkowych, których wartość jest szacowana na 700-800 mln złotych.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, część swoich zapasów PKN Orlen sprzedał w marcu 2010 roku. Transakcją dotyczyła ponad 500 tys. ton ropy naftowej. Nabywcą ropy został Lambourn, spółka całkowicie zależna od Deutsche Bank Polska. Jednocześnie, w ramach podpisanego porozumienia, Lambourn świadczy usługę utrzymywania zapasów dla płockiego koncernu. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło uwolnić ponad 800 mln zł, które do tej pory były zamrożone w postaci ropy naftowej przetrzymywanej w kawernach IKS Solino. Według przedstawicieli koncernu zastosowane rozwiązanie ma same korzyści: pozwoli zmniejszyć zadłużenie, koszty usługi biletowej będą niższe od kosztów obsługi zadłużenia o tej samej wartości a zapasy pozostaję równie bezpieczne, gdyż cały czas będą znajdowały się w kawernach należących do płockiego koncernu, a ich wartość jest zabezpieczona kontraktem terminowym.

– Jest to kolejne rozwiązanie finansowe, które pozwoli nam optymalizować poziom zadłużenia – tłumaczył Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen. – Jeśli transakcja spełni oczekiwania, zamierzamy podjąć kolejne działania uwalniające kapitał obecnie zamrożony w bilansie, tak by umożliwić dalszy szybki rozwój koncernu – dodaje.

Sprzedaży swoich zapasów nie wykluczył także drugi polski koncern paliwowy – Grupa Lotos.

Prezes Paweł Olechnowicz przyznaje, że trwają nad tym prace. Firma otrzymała od banków kilka ofert , które analizuje. Orlen chce jednak zastosować inny model transakcji od tego, który wykorzystał Orlen. Decyzje zapadną prawdopodobnie w drugim półroczu.
 

Opublikowano: 17.06.2010
Aktualizacja: 17.06.2010