Orlen nie prowadzi rozmów ws. Możejek

Udostępnij artykuł

Jak informuje biuro prasowe koncernu w połowie sierpnia PKN Orlen wybrał międzynarodowy zespół doradców Banku Nomura, który ma za zadanie wypracować rekomendację co do przyszłości inwestycji na Litwie. Obecnie weryfikowane są różne scenariusze – od utrzymania aktualnej sytuacji właścicielskiej i dalszej budowy wartości litewskiej spółki, po scenariusze, w których następuje częściowa lub całkowita sprzedaż udziałów w litewskiej rafinerii. W tej chwili żaden z wariantów nie jest preferowany – o tym, który zostanie ostatecznie wybrany zadecydują wyłącznie argumenty biznesowe. Doradca w trwającym obecnie, pierwszym etapie prac ma za zadanie w transparentnym procesie zbadać rynek i precyzyjnie zdefiniować optymalny scenariusz dla Orlenu i jego akcjonariuszy. Na przełomie września i października PKN Orlen otrzyma pierwsze wyniki prac zespołu. Na podjęcie ostatecznej decyzji Koncern daje sobie czas do końca roku.

Podstawowym problemem wpływającym na niesatysfakcjonującą rentowność inwestycji w Możejkach są kwestie logistyczne. Od lat bezskutecznie podejmowane były próby ich rozwiązania. Dodatkowo, przyjęte ostatnio na Litwie rozwiązania legislacyjne wprowadzające możliwość utrzymywania 30 proc. zapasów obowiązkowych paliw poza granicami tego kraju, sprzyjają przede wszystkim importerom, a osłabiają pozycję litewskiej rafinerii Orlenu.

Opublikowano: 24.09.2010
Aktualizacja: 24.09.2010