Orlen sprzeda lub wydzierżawi 10 stacji

Udostępnij artykuł

Akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie z działalności spółki i grupy kapitałowej za ubiegły rok oraz powołali radę nadzorczą na nową kadencję.

Akcjonariusze zaakceptowali sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane za rok 2009. Wyrazili również zgodę na przeznaczenie całego zysku w wysokości prawie 1,64 mld zł na kapitał zapasowy spółki. Walne
Zgromadzenie udzieliło też absolutorium wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej PKN Orlen, którzy pełnili swoje funkcje w 2009 roku.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołało na nową, 3-letnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie: Maciej Mataczyński – Przewodniczący, Grzegorz Borowiec, Artur Gabor, Marek Karabuła, Krzysztof Kołach, Leszek Jerzy Pawłowicz, Angelina Sarota, Piotr Wielowieyski, Janusz Zieliński – powołany przez Skarb Państwa.

Kryteria niezależności według przedstawionych oświadczeń spełnia pięciu członków rady obecnej kadencji.
Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są też członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Opublikowano: 28.06.2010
Aktualizacja: 28.06.2010