Orlen z ogromnym zyskiem. Koncern podsumował 2022 rok

Udostępnij artykuł

Ponad 278 mld złotych przychodu ze sprzedaży, zysk netto prawie 35,5 mld zł – tak wynika z raportu finansowego opublikowanego przez Orlen za 2022 rok. W samym czwartym kwartale Grupa Orlen odnotowała ponad 100 mld złotych przychodu, a zysk netto był na poziomie ponad 8 mld złotych.

daniel obajtek orlen
Daniel Obajtek, Orlen

Raport finansowy przedstawiony przez Grupę Orlen dotyczy łącznie czterech firm:

  • PKN Orlen
  • Energa
  • Lotos
  • PGNiG

Wyniki za czwarty kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy Orlen i polskiej gospodarki. Inwestujemy wypracowane zyski. Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do 36 mld zł. To ogromne środki, które w dużej mierze przeznaczymy na skuteczną transformację energetyczną, w tym rozwój energetyki odnawialnej oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej. Pozwoli nam to budować długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dzięki realizowanym przez nas inwestycjom powstają nowe miejsca pracy, a rodzime firmy, które są ich wykonawcami, mogą się rozwijać, napędzając polską gospodarkę. W efekcie połączenia w tym roku przeznaczymy także prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale, szkoły, czy żłobki, chroniąc Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

W listopadzie ub.r. PKN Orlen sfinalizował proces połączenia z Grupą PGNiG, a trzy miesiące wcześniej z Grupą Lotos. PKN Orlen sfinalizował m.in. transakcje z Saudi Aramco, której nieodłącznym elementem jest umowa na dostawy ropy do całej połączonej Grupy Orlen, nie tylko w Polsce, ale też w regionie. Dodatkowo PKN Orlen, Saudi Aramco i jej spółka zależna Sabic podpisały porozumienie o współpracy przy potencjalnym projekcie petrochemicznym w Gdańsku. W ramach przejęcia Grupy Lotos realizowane były także środki zaradcze w segmencie detalicznym. Grupa Orlen przejęła i rozpoczęła rebranding 79 stacji paliw na Węgrzech, funkcjonujących dotąd pod marką Lukoil. Ponadto do połowy 2024 roku koncern nabędzie kolejne 103 stacje paliw zlokalizowane na Słowacji i Węgrzech. W czwartym kwartale ub.r. Grupa Orlen rozpoczęła także proces rebrandingu i włączania stacji paliw Lotos do swojej sieci sprzedaży w Polsce, a obecnie wszystkie funkcjonują już pod marką Orlen.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store

Orlen inwestuje w energię odnawialną

Koncern kontynuował również prace związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym powstaniem farmy wiatrowej na morzu. Podjęta została strategiczna decyzja o budowie pierwszego na polskim morzu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Terminal powstanie w Porcie Świnoujście i będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Grupa Orlen pod koniec ubiegłego roku zakończyła też realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju, zlokalizowanej w okolicach Wielbarka, w województwie warmińsko-mazurskim. Jednocześnie trwają prace związane z budową kolejnej farmy fotowoltaicznej, o mocy 65 MW, która powstanie w miejscowości Przykona, w województwie wielkopolskim. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę tego roku.

Koncern inwestuje także w produkcję biogazu i biometanu, budując pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię, która przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie ciężarowym. Pilotażowa instalacja, która powstaje w Głąbowie (woj. warmińsko-mazurskie), umożliwi produkcję ponad 7 mln m3 biometanu rocznie, przekształcanego następnie w paliwo – bioLNG. Taka ilość pozwala na przejechanie 22 mln km pojazdem ciężarowym. Uruchomienie inwestycji, której wartość szacowana jest na 180 mln zł, planowane jest w drugiej połowie 2024 r.

Inwestycja w ropę i gaz

Grupa Orlen skutecznie realizuje także działania w obszarze wydobycia ropy i gazu. W grudniu ub. r. spółki PGNiG Upstream Norway i Lotos Exploration & Production Norge uzyskały udziały w czterech koncesjach poszukiwawczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Tym samym Grupa Orlen posiada w Norwegii już 98 koncesji.

Grupa Orlen z zyskami

Jak zauważają autorzy raportu finansowego, przeznaczając miliardy złotych na inwestycje koncern obniżył jednocześnie zadłużenie o 7,2 mld zł (kw/kw) i o 14,6 mld zł (r/r), a stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,08x.

W czwartym kwartale ubiegłego rok zysk operacyjny EBITDA LIFO Grupy Orlen, oczyszczony o jednorazowy zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy PGNiG, wyniósł 16,1 mld zł. Przychody przekroczyły 100 mld zł, głównie w efekcie konsolidacji wyników przejętej Grupy Lotos oraz Grupy PGNiG, z czego 35% pochodziło ze sprzedaży za granicą. W czwartym kwartale ub.r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 10,9 mld zł, z czego 3,6 mld zł to wynik przejętej. Zysk operacyjny segmentu wydobycia ropy i gazu w ostatnim kwartale wyniósł 6,3 mld zł. To przede wszystkim korzystny efekt konsolidacji wyników PGNiG i Grupy Lotos, które łącznie kształtowały się na poziomie ok. 6,1 mld zł. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 73% (r/r), w tym: wyższa 7-krotnie była sprzedaż ropy, gazu ziemnego o 3% i kondensatu gazowego o 42%. Pomimo niższego popytu na produkty petrochemiczne w efekcie spowolnienia gospodarczego, segment petrochemii wypracował solidny zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 583 mln zł. Segment energetyki w ostatnim kwartale 2022 r. osiągnął EBITDA w wysokości 364 mln zł. Segment detaliczny Grupy Orlen osiągnął w czwartym kwartale 2022 r. EBITDA na poziomie 665 mln zł, przy wzroście sprzedaży w Polsce o 6%, w Czechach o 5%, na Litwie o 2%.
Na koniec 2022 r. w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 3097 stacji paliw, co oznacza wzrost o 216 obiektów (r/r). Nowe stacje zostały otwarte głównie w Polsce i na Węgrzech w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy Lotos, a także na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci. W sieci Orlen w regionie funkcjonuje już łącznie 2459 punktów sprzedaży pozapaliwowej w tym: 1847 w Polsce, 334 w Czechach, 173 w Niemczech, 29 na Litwie i 17 na Słowacji i 59 na Węgrzech. PKN Orlen rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych i obecnie do dyspozycji klientów jest już 637 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 493 w Polsce, 125 w Czechach i 19 w Niemczech.

W efekcie zmniejszonego popytu na gaz i spadku wolumenów sprzedaży oraz dystrybucji segment gazu zanotował w czwartym kwartale wynik EBITDA na poziomie (-) 2,1 mld zł.

źródło: Grupa Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 24.02.2023
Aktualizacja: 28.02.2023