Orlen zawiadamia akcjonariuszy o dalszych krokach w przejmowaniu Lotosu

Udostępnij artykuł

To kolejny etap załatwiania formalności związanych z przejęciem Lotosu przez Orlen. Koncern połączył się ze spółką Lotos SPV 5, do której trafiły stacje paliw Lotosu nie przejęte przez węgierski MOL.

Grupa Lotos Rafineria

Orlen o sprawie porządkowania aktywów poinformował w komunikacie giełdowym. Cały majątek spółki Lotos SPV 5 ma zostać włączony do zasobów Orlenu.

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa SPV5 na PKN ORLEN będzie miało miejsce z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN ORLEN („Dzień Połączenia”). Z Dniem Połączenia PKN ORLEN wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki SPV5, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych (sukcesja uniwersalna), a skutek określony w art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych nie wystąpi, ponieważ poza Spółką SPV5 nie ma innych wspólników – można przeczytać w komunikacie Orlenu.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store

Połączenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Takie zgromadzenie odbędzie się nie wcześniej niż 20 marca, o czym spółka zawiadomi w osobnym raporcie bieżącym.

W związku z fuzją Orlenu i Lotosu, węgierski MOL przejął 417 z 520 stacji paliw Grupy Lotos, natomiast PKN Orlen 144 stacji paliw MOL na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Logistykę paliw Lotosu ma kupić Unimot, natomiast firma Lotos Biopaliwa znajdzie się w strukturach Rossi Biofuel.

źródło: PKN Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 17.02.2023
Aktualizacja: 17.02.2023