PERN chce połączyć spółki Naftoserwis i Naftor

Udostępnij artykuł

Plan fuzji został już zaakceptowany przez zarządy Naftoserwis i Naftor. Decyzję o połączeniu musi teraz zatwierdzić jeszcze zgromadzenie wspólników, które powinno odbyć się pod koniec lipca. PERN podkreśla, że fuzja wpisuje się w globalne trendy w branży paliwowej i energetycznej.

PERN baza paliw

Naftoserwis to największy w Polsce podmiot specjalizujący się w usługach technicznych baz paliw oraz m.in. w badaniu stanu technicznego rurociągów. Naftor to z kolei podmiot działający w obszarze bezpieczeństwa, w tym ochrony obiektów. Obie spółki należą do Grupy PERN, który w środę przekazał PAP, że planuje ich połączenie. Naftoserwis ma być spółką przejmującą Naftor.

„Z końcem maja 2024 r. zarządy Naftoserwis oraz Naftor uzgodniły plan połączenia” – poinformował PERN, odpowiadając na pytania PAP dotyczące fuzji. Podkreślił jednocześnie, że wpisuje się ona w „globalne trendy w branży paliwowej i energetycznej”.

Głównym celem połączenia spółek jest zapewnienie ich długoterminowego rozwoju oraz stworzenie silnego podmiotu, który odpowie na wyzwania rynku. Fuzja ma na celu spełnienie założeń nowej strategii rozwoju Grupy PERN zakładającej m.in. umocnienie się na pozycji lidera w logistyce surowcowo-paliwowej – wyjaśnił PERN.

Podkreślił jednocześnie, że połączenie Naftoserwis i Naftor „przełoży się na wzrost efektywności w obszarach, w których operowały dotychczas oddzielnie”.

Powstała spółka będzie dążyła do optymalizacji swojej działalności operacyjnej. Integracja pozwoli na wzrost konkurencyjności nowego podmiotu, oferowanych przez niego usług oraz umożliwi elastyczne reagowanie na zachodzące zmiany rynkowe – zaznaczył PERN.

Według niego, fuzja „wzmocni również potencjał rozwój pracowników” obu spółek, którzy „otrzymają możliwość dodatkowego poszerzenia swoich kompetencji oraz zdobycia doświadczenia w nowych obszarach działalności”.

W ramach realizacji planu połączenia spółek Naftoserwis i Naftor w czerwcu oraz w lipcu przewidziane są rozmowy z zakładowymi organizacjami związkowymi, działania związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wymaganych przepisami prawa, a także prace prowadzące do podjęcia uchwały o połączeniu obu podmiotów – przekazał PERN.

Podał przy tym, że Zgromadzenie Wspólników obu spółek planowane jest na koniec lipca.

PERN wyjaśnił, że połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Naftor na Naftoserwis za udziały, które Naftoserwis przyzna wspólnikowi Naftor. Z dniem połączenia Naftoserwis wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Naftor. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, połączenie nastąpi w dniu jego wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy dla siedziby Naftoserwis, czyli w Warszawie.

Data wpisania planowana jest na początek września – podał PERN.

Źródło: PAP

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 20.06.2024
Aktualizacja: 20.06.2024