PERN ogłosił przetarg

W dniu 7 listopada br. PERN ogłosił postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór firmy, która zostanie „inżynierem budowy” rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia.

Nowy rurociąg, którego oddanie do użytku jest planowane na koniec 2021 roku, poprawi bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa.

PERN zamierza wybudować rurociąg o długości 97 km relacji Boronów – Trzebinia, przebiegający przez tereny miast i gmin województw śląskiego i małopolskiego (Boronów, Woźniki, Koziegłowy, Siewierz, Porębę, Łazy, Dąbrowę Górniczą, Sławków, Bolesław, Bukowno oraz Trzebinię), wraz z dodatkowymi pompowniami paliw na trasie rurociągu Płock – Koluszki – Boronów.

Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw w Trzebini. Rurociąg powstanie w oparciu o ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.

Usługa „inżyniera budowy” jest skutecznym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem w realizacji złożonych projektów inwestycyjnych. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się na platformie zakupowej na stronie www.pern.pl.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.