Petrolinvest powraca do rosyjskich złóż ropy

Udostępnij artykuł

Finalizacja transakcji uwarunkowana jest m.in. dokończeniem due diligence, uzyskaniem odpowiednich zgód, a także ustaleniem ostatecznych warunków transakcji, w tym ceny. W ocenie Zarządu spółki Petrolinvest potencjalna akwizycja Open Stock Company "Bogorodsknieft" to krok w realizacji strategii zmierzającej do prowadzenia działalności wydobywczej i sprzedaży ropy naftowej.

Bogorodsknieft od kilku lat prowadzi stabilne wydobycie ropy naftowej. Spodziewane wydobycie ropy naftowej w 2010 roku wyniesie około 1 mln baryłek. Po zagospodarowaniu drugiego złoża i włączeniu do wydobycia kolejnych odwiertów przewiduje się zwiększenie wydobycia do około 3 mln baryłek rocznie. Wydobywana ropa naftowa charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami i zaliczana jest do ropy lekkiej. Wydajność odwiertów jest stabilna i wynosi średnio około 400 baryłek z pojedynczego odwiertu na dobę.

Bogorodsknieft posiada bardzo dobrą infrastrukturę służącą przemysłowej eksploatacji ropy naftowej w tym własną bazę dystrybucyjną obejmującą zbiorniki do magazynowania ropy naftowej oraz cysterny do jej przewozu. Poszczególne złoża połączone są z bazą dystrybucyjną własnym rurociągiem. Istniejąca już infrastruktura umożliwi zarówno przyspieszenie włączenia do przemysłowej eksploatacji kolejnych wykonanych odwiertów, jak i zmniejszenie nakładów inwestycyjnych koniecznych dla dalszego zagospodarowania złóż w celu zwiększenia wydobycia do poziomu 3 mln baryłek rocznie. Ropa naftowa jest sprzedawana w większości na eksport i transportowana rurociągiem "Przyjaźń" do Polski i Niemiec.

Opublikowano: 23.09.2010
Aktualizacja: 23.09.2010