PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 opłacimy tylko na tzw. mikrorachunek

Numer swojego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy go sprawdzić w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.

Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu można mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Wpłacić można tam także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT można wpłacić na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Numer mikrorachunku w każdej chwili można wygenerować na stronie podatki.gov.pl, np. tuż przed dokonaniem przelewu podatkowego. Ważne, by przed skorzystaniem z mikrorachunku upewnić się, że został poprawnie wygenerowany. Można sprawdzać go wielokrotnie, zawsze zostanie wygenerowany ten sam numer mikrorachunku – zawiera m.in. PESEL lub NIP płatnika. Do tej pory swój mikrorachunek sprawdziło już blisko 330 tys. podatników, a z generatora skorzystano ponad 2 mln razy.

Aby sprawdzić swój numer mikrorachunku, wystarczy podać:

•             PESEL, jeśli jest się osobą fizyczną:
– nie prowadzi się działalności gospodarczej
– lub nie jest się zarejestrowanym podatnikiem VAT

•             NIP, jeśli:
– prowadzi się działalność gospodarczą lub jest się podatnikiem VAT
– lub jest się płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Jeżeli płatnik jest osobą fizyczną i będzie mieć do zapłaty podatek z rozliczenia rocznego PIT za 2019 r., to przed jego zapłatą powinien upewnić się, że zna numer swojego mikrorachunku podatkowego. Można go sprawdzić w każdej chwili w generatorze. Należy pamiętać, że mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR.

Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer można sprawdzić w każdym czasie i miejscu (np. korzystając z telefonu czy tabletu). Sprawdzić go można również w dowolnym urzędzie skarbowym. Ponadto jego wygenerowanie i prowadzenie jest całkowicie bezpłatne. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu. Numer można sprawdzić w generatorze na stronie podatki.gov.pl. Nie należy korzystać z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

•             w wygodny i prosty sposób można zapłacić PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy – nie trzeba już wybierać oddzielnych rachunków,
•             szybko można sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
•             po przeprowadzce lub zmianie siedziby firmy, dalej można posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
•             nie trzeba już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i można ograniczyć liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
•             mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej można otrzymać potrzebne zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego można znaleźć na stronie podatki.gov.pl.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.