PKN Orlen zwiększy inwestycje w Czechach

Udostępnij artykuł

Dodatkowo, spółka nie wyklucza, że w najbliższym okresie możliwe będzie zwiększenie inwestycji w rozwój stacji paliw u południowych sąsiadów. – PKN Orlen uważnie przygląda się zmianom zachodzącym na czeskim rynku i pojawiającym się na nim możliwościom – dodaje przedstawicielka biura prasowego płockiego koncernu.

Kluczowymi spółkami Holdingu Unipetrol są Ceska Rafinerska – największy przetwórca ropy naftowej w Republice Czeskiej, Paramo – największy czeski producent i dostawca m.in. paliw samochodowych, olejów napędowych i przemysłowych, Chemopetrol – główny dostawca półproduktów dla przemysłu chemicznego oraz branży farmaceutycznej i tworzyw sztucznych, Benzina – największy dystrybutor i sprzedawca paliw w Czechach.

Czeski holding Unipetrol, którego większościowym akcjonariuszem (63 proc.) jest PKN Orlen zwiększył w I półroczu 2010 roku zysk z działalności operacyjnej o 271 mln złotych (r/r) i wyniósł 156 mln złotych.

Zysk z działalności operacyjnej segmentu rafineryjnego w Grupie Unipetrol był wyższy o 177 mln złotych (r/r), głównie w efekcie pozytywnego wpływu czynników makroekonomicznych, wyższych wolumenów sprzedaży przy ujemnym wpływie zmian cen ropy na wycenę zapasów w kwocie (-) 17 mln złotych (r/r). Zysk z działalności operacyjnej segmentu petrochemicznego w I półroczu był wyższy o 106 mln złotych (r/r), dzięki wyższej sprzedaży wolumenowej segmentu i rosnącym marżom petrochemicznym (r/r) przy negatywnym oddziaływaniu zmiany cen produktów petrochemicznych na wycenę zapasów w wysokości (-) 50 mln złotych (r/r). Niższy zysk z działalności segmentu detalicznego o (-) 2 mln złotych to głównie efekt niższych marż realizowanych na sprzedaży produktów paliwowych i pozapaliwowych oraz niższej sprzedaży wolumenowej. Dodatnie efekty programów optymalizacyjnych w zakresie kosztów stałych i wynagrodzeń przyniosły oszczędności w kwocie 18 mln złotych (r/r).

 

Opublikowano: 21.09.2010
Aktualizacja: 21.09.2010