Pojawi się nowe oznakowane dystrybutorów

Udostępnij artykuł

Taki obowiązek wprowadzony zostanie w nowej ustawie o biopaliwach, która dostosowuje nasze przepisy do unijnej dyrektywy 2009/30/WE. Jeden z zapisów dotyczy właśnie umieszczanie informacji o zawartości biokomponentów na wszystkich dystrybutorach paliwowych.

– Proponuje się również umieszczenie zapisów wynikających z dyrektywy, określających konieczność podawania informacji na temat zawartości biokomponentów w benzynach i oleju napędowym. W przepisach ustawy wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia informacji dotyczącej zawartości biokomponentów w poszczególnych paliwach ciekłych na wszystkich stacjach paliwowych i/lub oznakowania dystrybutorów. Szczegóły dotyczące sposobu znakowania i zakresu przedmiotowej informacji uregulowane zostaną w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki – napisano w założeniach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Dotychczas oznakowania wymagały jedynie dystrybutory, z których sprzedawano paliwa B20 i B100.

– Należy dodać, że w myśl obowiązujących obecnie przepisów nie ma wymogu oznakowania dystrybutorów do paliw ciekłych pod względem zawartości biokomponentów. Wymóg oznakowania dotyczy jedynie dystrybutorów do biopaliw ciekłych, które realizowane jest na podstawie art. 25 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – napisano w założeniach do projekty ustawy.

Opublikowano: 29.06.2010
Aktualizacja: 29.06.2010