Porozumienie między KAS i UOKiK

W dniu 15 października br. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał podpisali porozumienie w sprawie współdziałania KAS i UOKiK.

– Jednym z zadań Krajowej Administracji Skarbowej jest ochrona rynku i społeczeństwa Polski i Unii Europejskiej przed napływem towarów niepożądanych, które naruszają zasady uczciwej konkurencji, nie spełniają wymagań czy wręcz niosą zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów. Zacieśniamy współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby razem skutecznie przeciwdziałać nieprawidłowościom – powiedział Szef KAS Marian Banaś.

Porozumienie ma na celu zapewnienie efektywnej współpracy w obszarze realizacji ustawowych zadań KAS oraz UOKiK, wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także innych ustaw, na podstawie których Prezes UOKiK i organy KAS wykonują swoje zadania.

– Państwo powinno działać jako całość. Cieszę się, że nasze instytucje będą wspólnie pracowały dla dobra obywateli. To porozumienie ułatwi wymianę informacji i szybkie eliminowanie nieprawidłowości – podkreślił Prezes UOKIK Marek Niechciał.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <
Zasady współpracy

Porozumienie określa zakres i formy współpracy KAS i UOKiK. Strony zobowiązały się do wymiany informacji oraz koordynowania wspólnych działań, organizacji wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów oraz szkoleń. Zgodnie z Porozumieniem KAS i UOKiK będą również doskonalić metodykę wykonywania zadań i czynności służbowych oraz podejmować wspólne działania dotyczące zdarzeń lub podmiotów pozostających w zainteresowaniu stron.

Spotkanie Szefa KAS i Prezesa UOKiK było również okazją do przeanalizowania dotychczasowej współpracy.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.