Pracownicy Lotos Petrobalticu będą pracować na Yme

Udostępnij artykuł

– To ogromna szansa, jaką zarząd stworzył dla najlepszych pracowników spółki – podkreśla Paweł Siemek, prezes Lotos Petrobalticu. – Dzięki niej nasi ludzie zyskają niepowtarzalną możliwość rozwoju kariery zawodowej. Organizując im pracę w międzynarodowym zespole, z najlepszymi fachowcami i na najnowocześniejszym sprzęcie inwestujemy w nasz najcenniejszy kapitał, jakim są nasi pracownicy – dodaje.

Zgodnie z planem pierwszych sześciu pracowników rozpocznie pracę w III kwartale 2011 roku. Zostaną zatrudnieni na rok. Po tym czasie umowa będzie nadal obowiązywała i pracę na platformie podejmie kolejnych sześciu pracowników Lotos Petrobalticu, na okres 12 miesięcy. Ww. rotacja prowadzona będzie przez kilka następnych lat.

Złoże Yme znajduje się na M. Północnym w odległości 110 km od brzegu. W przeszłości było eksploatowane przez koncern StatoilHydro. W 2008 r. Lotos E&P Norge (spółka zależna Lotos Petrobalticu) kupiła 20 proc. udziałów w złożu. Zasoby wydobywalne ropy naftowej dla przejętych przez spółką udziałów szacuje się na ok. 1,8 mln ton. W IV kw. br. planowane jest ponowne uruchomienie produkcji na złożu. W 2011 r. Lotos Norge planuje pozyskać z Yme 400 tys. t ropy naftowej. Obecnymi współwłaścicielami koncesji na złożu Yme oprócz Lotos Norge są firmy Winterschall , AEDC oraz Talisman.

Lotos Petrobaltic S.A. to spółka zależna Grupy Lotos S.A. Firma zatrudnia 425 pracowników, z których większość pracuje na morzu. Lotos Petrobaltic posiada jako jedyna koncesje na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Potwierdzone zasoby Lotos Petrobaltic (M. Bałtyckie, Norweski Szelf Kontynentalny) to 6,4 mln t ropy naftowej oraz 4,5 mld m3 gazu. Lotos Petrobaltic obecny jest na NSK poprzez spółkę Lotos E&P Norge, która posiada w sumie 11 koncesji (9 poszukiwawczych i 2 wydobywcze). Na 3 z nich Lotos Norge jest operatorem. Lotos Petrobaltic posiada również 40,59 proc. udziałów w spółce AB Geonafta, która rocznie wydobywa na Litwie ok. 100 tys. t ropy naftowej. Lotos Petrobaltic planuje finalizację procesu przejęcia większościowego udziału w AB Geonafta. Dzięki jego realizacji Lotos Petrobaltic zyska dodatkowe kompetencje w wydobywaniu surowców (ropy naftowej i gazu ziemnego) na lądzie, co umocni pozycję spółki m.in. w procesie pozyskiwania koncesji na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce.
 

Opublikowano: 29.06.2010
Aktualizacja: 29.06.2010