Produkcja LPG spadła w marcu o ponad 20 proc.

Udostępnij artykuł

W marcu bieżącego roku wyprodukowano w Polsce 21,5 tys. ton LPG. To o 20,95 proc. mniej niż rok wcześniej kiedy to produkcja gazu płynnego wyniosła 27,2 tys. ton. Import natomiast spadł 8 proc. w ujęciu rok do roku. W marcu 2010 r. wwieziono do Polski 138,4 tys. ton, natomiast w analogicznym okresie rok wcześniej 150,4 tys. ton.

W 2009 roku sprzedaż gazu skroplonego LPG w Polsce wyniosła 2 mln 310 tys. ton i była o 2,9 proc. mniejsza niż w roku 2008 – wynika z najnowszych danych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Nieznacznie zmalało też zużycie autogazu – z 1 mln 770 tys. ton do 1 mln 705 tys. ton (spadek o 3,7 proc.). Spadła również sprzedaż gazu w butlach z 380 tys. do 360 tys. ton (spadek o 5,3 proc.). Wzrost odnotował natomiast segment gazu w zbiornikach, którego sprzedaż wzrosła z 230 do 245 tys. ton (wzrost o 6,5 proc.).

Poziom sprzedaży LPG wyprodukowanego w kraju nie uległ większym zmianom. Nadal polski rynek jest mocno uzależniony od importu. Polscy producenci dostarczyli łącznie 12,3 proc. krajowego zapotrzebowania na ten produkt. Produkcja krajowa za cały 2009 rok wyniosła 285 tys. ton, czyli o 5 proc. mniej niż w 2008 roku.

Największym dostawcą produktu na polski w 2009 roku była Rosja, której udział w imporcie wyniósł 48,8 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 28 proc., a dwa lata temu 25 proc.
 

Opublikowano: 24.06.2010
Aktualizacja: 24.06.2010