Programy lojalnościowe mało popularne

Udostępnij artykuł

Z więcej niż jednego programu lojalnosciowego korzysta 24,9 proc. kierowców korzystajacych z programów lojalnosciowych w ogóle. Najważniejszymi przyczynami braku uczestnictwa w programach lojalnosciowych są: zbyt długi czas gromadzenia punktów na nagrodę (38,9 proc.), niechęć do wypełniania ankiet i zbierania punktów (32,4 proc.), mała atrakcyjność nagród (30 proc.), brak chęci wiązania się z jedną stacją (28,9 proc.), niechęć udostępniania swoich danych osobowych (18,6 proc.), brak informacji o uczestnictwie w takich programach (8,9 proc.), brak w pobliżu miejsca zamieszkania stcji oferującej taki program (1,8 proc.) oraz inne.

Moto Scan jako metodę badawczą zastosowano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie losowej właścicieli samochodów osobowych. Wielkość, sposób doboru i geograficzne rozproszenie próby pozwalają odnosić wyniki badania do całej populacji właścicieli samochodów osobowych. Badanie ma charakter cykliczny i jest prowadzone dwa razy w roku (wiosna /jesień) przez firmę Qualifact. Umożliwia dzięki temu stałe śledzenie zmian i trendów rynkowych, dokonywanie porównań oraz weryfikacje rezultatów działalności w badanym okresie.

Firma Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych firmach badawczych. O wyjątkowości firmy decyduje zespół ludzi mających wieloletnie doświadczenia w badaniach marketingowych, badaniach naukowych oraz doradztwie gospodarczym. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych.

Opublikowano: 28.07.2010
Aktualizacja: 28.07.2010