Rekordowe wyniki Grupy Unimot w I kwartale 2022 roku

Udostępnij artykuł

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. W tym okresie skonsolidowana EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 85,1 mln zł. Skonsolidowane przychody ogółem Grupy Unimot w I kwartale 2022 r. wyniosły 2 371,2 mln zł, w stosunku do 1 572,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednostkowy zysk netto w raportowanym okresie wyniósł 114,7 mln zł. Unimot to notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych.

Unimot

Wyniki Grupy Unimot

Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) na poziomie 85,1 mln zł w I kwartale 2022 r., oznacza wynik wyższy od całej ubiegłorocznej EBITDA skorygowanej, która wyniosła w 2021 r. 70,6 mln zł. Oznacza to również wzrost o około 200 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w I kwartale 2021 r.

Za nami okres, który przebiegł pod znakiem bezprecedensowej zbrojnej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę. To z kolei przełożyło się na rozchwianie niemalże wszystkich światowych rynków i gałęzi gospodarki. Dzięki naszej elastyczności, sprawności działania i wieloletniemu doświadczeniu w różnych warunkach rynkowych, mimo wymagającego otoczenia udało nam się wypracować w I kwartale 2022 r. wyniki na rekordowym poziomie. Było to możliwe dzięki umiejętnemu wykorzystaniu okazji rynkowych, jakie dawały gwałtowne zmiany cen paliw przy wzmożonym popycie. Przełożyło się to z kolei na dynamiczny wzrost marż na sprzedaży paliw, biopaliw i gazu płynnego LPG. Tylko segment LPG wypracował wynik EBITDA ponad pięciokrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
– komentuje Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Segmenty działalności

Na wyniki za I kwartał 2022 r. pozytywnie wpłynęły segmenty oleju napędowego i biopaliw, LPG oraz energii elektrycznej (wynik Tradea). Negatywny wpływ na wyniki miał segment fotowoltaiki oraz stacje Avia na Ukrainie. Główna korekta do wyniku EBITDA za I kwartał 2022 r. to realizacja zysków z transakcji na rynku energii elektrycznej zawartych w ubiegłym roku przez spółkę Tradea, na poziomie 21,5 mln zł. Wpływ miały również wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi.

EBITDA skorygowana w segmencie oleju napędowego i biopaliw osiągnęła poziom 48,3 mln zł. Była wyższa o około 119 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Segment LPG wypracował wynik EBITDA na poziomie 17,4 mln zł. Tym samym był wyższy niż EBITDA tego biznesu w całym 2021 r. Był także wyższy o około 420 proc. niż w I kwartale 2021 r.

Rozwój projektów

Grupa Unimot konsekwentnie rozwija segment stacji paliw i dzięki temu notuje sukcesywne wzrosty sprzedaży paliw na stacjach. EBITDA w tym segmencie za I kwartał 2022 r. wyniosła 1,4 mln zł w stosunku do ujemnego wyniku na poziomie -0,3 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. W I kwartale 2022 r. Grupa Unimot odnotowała rekordowe wyniki sprzedanego wolumenu na stacjach paliw Avia. Przekroczono wolumen sprzedaży 50 mln litrów. Zamiarem Grupy Unimot jest utrzymanie go na poziomie 20 mln litrów miesięcznie. W I kwartale Grupa uruchomiła także swój program flotowy Avia Card dla klientów biznesowych. Docelowo oczekuje co najmniej 20 proc. udziału sprzedaży za pomocą karty flotowej w wolumenie całkowitym stacji.

Przejęcie Lotos Terminale

Oczekując na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, w maju tego roku rozpoczęta została reorganizacja Grupy. Jej celem jest przygotowanie do zarządzania nowymi aktywami i utrzymanie statusu niezależności poszczególnych rodzajów działalności. Jest to szczególnie ważne w obszarze magazynowania paliw i działalności importowej. Grupa zamierza prowadzić te biznesy w ramach kontrolowanych przez Unimot, ale działających jako odrębne podmioty gospodarcze, spółek celowych. W ramach tego procesu i zgodnie zaplanowanym harmonogramem, od początku lipca 2022 r. koncesje na obrót i wytwarzanie paliw powinna posiadać jedynie spółka Unimot Paliwa. Będzie kontynuowała działalność Grupy w tym zakresie. Przeniesienie aktywów i działalności operacyjnej Unimot do Unimot Paliwa uzależnione jest od uzyskania interpretacji podatkowej.

Źródło: Grupa Unimot

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 30.05.2022
Aktualizacja: 30.05.2022