SARS-CoV-2 wpłynie na wydobycie ropy naftowej na złożu YME

Zarząd Grupy Lotos poinformował, iż w rezultacie pandemii wirusa SARS-CoV-2 wystąpiły okoliczności, które będą miały wpływ na datę rozpoczęcia wydobycia na złożu YME w porównaniu do dotychczas komunikowanego terminu, tj. 4 kwartału br.

Czas trwania przebudowy platformy „Maersk Inspirer”, która zgodnie z planem zagospodarowania złoża będzie służyła wydobyciu węglowodorów na YME może ulec istotnemu wydłużeniu w wyniku zarządzenia władz norweskich będącego rezultatem pandemii wirusa SARS-Cov-2.

Skutkuje to m.in. koniecznością rezygnacji z pracowników pochodzących spoza Norwegii. Wyżej wymienione okoliczności zostały zgłoszone przez właściciela platformy, Maersk Drilling, oraz jego podwykonawcę, Aker Solutions, który realizuje przebudowę w/w platformy, a będą ograniczały operacje tych przedsiębiorstw w różny sposób, wpływając jednocześnie na możliwość realizacji wzajemnych zobowiązań.

W związku z dokonanymi zgłoszeniami spółka szacuje, że istnieje duże prawdopodobieństwo przesunięcia terminu rozpoczęcia wydobycia węglowodorów na złożu YME na 4 kwartał 2021 roku. Spółka na bieżąco analizuje sytuację na projekcie YME oraz będzie informować o kluczowych ustaleniach zmieniających obecny status jego realizacji.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.