Shell przeznaczy 1,4 miliona złotych na uruchomienie centrum edukacji i wsparcia dla osób uchodźczych z Ukrainy

Udostępnij artykuł

Realizowany we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa konkurs ma wyłonić organizację, która zrealizuje projekt z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać swoje wnioski do 30 kwietnia do godz. 12 na adres WAR-BIT-Konkurs-Ukraina@shell.com.

shell polska siedziba

Projekt, którego realizacja musi się rozpocząć nie później niż 1 września 2023 r., ma służyć aktywizacji zawodowej osób uchodźczych z Ukrainy oraz szeroko pojętej integracji społecznej nowych mieszkańców Krakowa. Zakończenie przewidziano na 31 grudnia 2024 r., a w tym czasie z usług centrum powinno skorzystać minimum 5 000 osób. Wyboru realizatora projektu dokona Komisja złożona z przedstawicieli Shell oraz Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Zakres działania Centrum powinien obejmować następujące obszary:

• organizację kursów języka polskiego i angielskiego dla dzieci i dorosłych;
• organizację zajęć edukacyjno-świetlicowych dla dzieci;
• doradztwo zawodowe;
• wsparcie psychologiczne;
• doradztwo prawne;
• edukacja obywatelska;
• promowanie działań Centrum z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu, tak aby oferta trafiła do wszystkich potrzebujących mieszkańców Krakowa;
• prowadzenia telefonu informacyjnego;
• działania zaproponowane przez realizatora, które są poparte badaniami potrzeb lub doświadczeniem pracy ze środowiskiem osób uchodźczych.

Shell od początku wojny na Ukrainie aktywnie wspiera społeczność uchodźców poprzez współpracę z organizacjami pomocowymi takimi jak m.in. Polski Czerwony Krzyż, Polska Misja Medyczna, Polska Akcja Humanitarna, Państwowa Straż Pożarna czy Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Nie ustajemy w tych wysiłkach, bo tego typu zaangażowanie traktujemy jako maraton, a nie sprint. Mamy świadomość, że członkowie społeczności uchodźczej mierzą się na co dzień z szeregiem wyzwań. Troszcząc się o lokalną społeczność chcemy wspierać osoby uciekające przed koszmarem wojny. Naszym celem jest pomoc w procesie aklimatyzacji w otoczeniu, które jest dla nich nowe, a w którym my jako firma działająca na terenie Krakowa funkcjonujemy na co dzień i znamy jego charakterystykę – mówi Piotr Kuberka, prezes zarządu Shell Polska.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2023
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Liderzy Rynku Dostawcy dla Stacji Paliw RAPORT okladka

– Cieszymy się, że ta współpraca pomiędzy firmami i samorządem w obszarze pomocy dla uchodźców jest kontynuowana. W szczególności, że ważnym zadaniem tego centrum będzie aktywizacja zawodowa uchodźców z Ukrainy oraz dalsze wspieranie integracji społecznej nowych mieszkańców Krakowa – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej. Do udziału w tym projekcie zapraszamy przede wszystkim organizacje, które dysponują lokalami w Krakowie lub są w stanie przedstawić wstępną deklarację właściciela lokalu, że z oferentem zostanie zawarta umowa wynajmu na okres realizacji tego zadania – uzupełnia Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.


Wyniki konkursu, na realizację którego przeznaczono 1 410 000,00 PLN, zostaną ogłoszone do 31 maja 2023 r. Konkurs może pozostać nierozstrzygnięty w sytuacji gdy żaden z wniosków nie spełni wymogów formalnych, żaden z wnioskodawców nie zapewni w ocenie Shell realizacji projektu zgodnie ze standardami zakładanymi przez firmę (np. co do kadry naukowej, co do lokalizacji lub warunków lokalowych Centrum) lub nie da gwarancji realizacji projektu zgodnie z wartościami wyrażanymi przez Shell w politykach prowadzenia biznesu.

źródło: Shell Polska

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 17.04.2023
Aktualizacja: 17.04.2023