Skomplikowane przepisy dot. modernizacji stacji

Udostępnij artykuł

Modernizacji, a raczej przekształcenia na stacje paliw stacjonarne wymagają również stacje kontenerowe. Modernizacje stacji połączone z przebudową obiektów budowlanych kubaturowych ( zadaszenia dystrybutorów, pawilony stacji) oraz obiektów inżynierskich stacji paliw (zbiorniki, fundamenty dystrybutorów, oczyszczalnie wód opadowych) zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym wymagają pozwolenia na budowę.

Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę są stosunkowo proste lecz niestety czasochłonne i długotrwałe ze względu na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i związanym z nią ustawowym obowiązkowym udziale społeczeństwa i udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Postępowanie administracyjne jest często nie do końca zrozumiałe i ze względu na długotrwałość całego procesu potrafi budzić bardzo negatywne emocje. Szczególnie przykre i opóźniające inwestycję są sytuacje, związane z odwołaniami sąsiadów – stron w postępowaniu administracyjnym od decyzji podejmowanych przez Urząd Gminy.

Okazji do utrudniania inwestycji i odwołań jest sporo, bo procedura wymaga kilkakrotnego zawiadamiania stron o toczącym się postępowaniu. Nakłada się na to również asekuranctwo urzędników niechętnie podejmujących decyzje lub zwyczajnie, szczególnie w małych ośrodkach, niekompetentnych, szczególnie jeżeli wcześniej nie spotykali się z prowadzeniem postępowania administracyjnego wymaganego przepisami przy wykonywaniu stacji paliw.

W związku z tym ważne jest znalezienie projektanta stacji, znającego obowiązujące przepisy i procedury, mogącego służyć urzędnikom pełnymi informacjami dotyczącymi planowanej inwestycji, zarówno w zakresie przewidywanych rozwiązań technicznych jak i w zakresie sposobu postępowania administracyjnego.

Więcej na temat przeszkód prawnych przy modernizacji oraz sposoby na ich pokonanie w najbliższym wydaniu miesięcznika Stacja Benzynowa.

Opublikowano: 27.09.2010
Aktualizacja: 27.09.2010