Skonsolidowane wyniki Grupy Orlen za czwarty kwartał 2023 roku

Udostępnij artykuł

Grupa Orlen zakończyła czwarty kwartał 2023 r. z zyskiem operacyjnym EBITDA LIFO* na poziomie 11,2 mld zł i zyskiem netto w wysokości 7,3 mld zł. Łączny zysk EBITDA LIFO* za cały 2023 r. wyniósł 44,8 mld zł, a zysk netto osiągnął 27,6 mld zł. W czwartym kwartale pozytywny wpływ na wynik Grupy Orlen miał segment gazu, który w efekcie m.in. niższych kosztów pozyskania gazu i wyższej sprzedaży wypracował zysk operacyjny EBITDA na poziomie 11 mld zł. Orlen zwiększył także o ponad 20% (r/r) wolumeny sprzedaży w obszarze detalicznym, m.in. dzięki przejęciu stacji na Węgrzech i Słowacji.

Orlen logo

Wyniki zgodne z planami strategicznymi

Wyniki, które Orlen osiągnął w minionym roku, są kierunkowo zgodne z planami strategicznymi Grupy. Kluczowe jest jednak, by Orlen był w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał stworzony po połączeniach. Szczególnie ważna jest realizacja projektów wspierających przyszłość Grupy Orlen i jej transformację. Już teraz dysponujemy mocami OZE na poziomie blisko 1 GW, które będą stale się zwiększać poprzez inwestycje i nowe procesy akwizycyjne. Inwestujemy też w wydobycie węglowodorów oraz obszar rafineryjno-petrochemiczny. Planowane nakłady inwestycyjne koncernu na ten rok to ponad 38 mld zł, z czego blisko 28 mld zł przeznaczone jest na inwestycje rozwojowe. Musimy zrealizować te plany w najbardziej efektywny sposób, dlatego bardzo ważny będzie wybór projektów, generujących najwyższe zwroty i z najlepszymi perspektywami dla naszych akcjonariuszy – mówi Witold Literacki, p.o. prezesa zarządu Orlen.

W czwartym kwartale 2023 r. Grupa Orlen wypracowała:
Przychody na poziomie: 98,3 mld zł
EBITDA LIFO w wysokości: 11,2 mld zł*
Zysk netto na poziomie: 7,3 mld zł

W 2023 roku Grupa Orlen osiągnęła:
Przychody na poziomie: 373 mld zł
EBITDA LIFO w wysokości: 44,8 mld zł*
Zysk netto na poziomie: 27,6 mld zł
*Wynik operacyjny przed odpisami

W czwartym kwartale 2023 r. w segmencie wydobycie koncern wypracował wynik EBITDA LIFO w wysokości 578 mln zł. Istotny wpływ na wynik miały także spadki cen węglowodorów, w tym gazu o ok. 60% (r/r) oraz ropy o 6% (r/r). Średnia produkcja ropy i gazu w czwartym kwartale, głównie w Polsce i Norwegii, wyniosła ok. 185 tys. boe/d i była wyższa o blisko 20% (kw/kw).
W obszarze wydobycia w listopadzie zawarta została strategiczna transakcja – PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen przejęło kontrolę nad całą działalnością spółki wydobywczej KUFPEC Norway. W efekcie transakcji, wydobycie gazu ziemnego Grupy Orlen w Norwegii wzrośnie o jedną trzecią i przekroczy 4 mld m sześc. rocznie, a dzienna produkcja węglowodorów już w 2024 r. przewyższy 100 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Orlen z Grupą PGNiG

Dzięki połączeniu Orlen z Grupą PGNiG segment gazu zanotował w czwartym kwartale wynik EBITDA na poziomie 11 mld zł. Wpływ na to miała m.in. wyższa sprzedaż hurtowa i niższe koszty pozyskania gazu. Import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 42,1 TWh, a 47% stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 17 statków. Na koniec grudnia zapas magazynowy gazu w Grupie Orlen wyniósł 33 TWh, a napełnienie magazynów gazu w Polsce osiągnęło 95%. Ceny dla klientów biznesowych były w grudniu na poziomie 263 zł/MWh.

Segment rafinerii

W czwartym kwartale 2023 r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 594 mln zł. Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło niekorzystne otoczenie makroekonomiczne, w tym zmiana struktury przerabianych rop, związana z odejściem od rosyjskiego surowca, a także umocnienie złotówki względem dolara. Rafinerie Grupy Orlen pracowały na 88% mocy, przerabiając 9,5 mt ropy, mniej o 16% (r/r). Spadek był efektem konsolidacji 70% przerobu rafinerii w Gdańsku (przy 100% w 2022 r.).

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

SB CS okladka

Segment petrochemii

W efekcie niższych marż na poliolefinach, PTA, PCW i nawozach oraz wyceny kontraktów terminowych CO2, segment petrochemii osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie -345 mln zł. Zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość europejskiego rynku petrochemikaliów i tworzyw sztucznych będzie jednak rosła wraz z cyklami wzrostu gospodarczego, dlatego kontynuowane są inwestycje w rozwój aktywów w tym segmencie, w szczególności w obszarze nowoczesnej petrochemii, w tym recyklingu.

Segment energetyki

Segment energetyki w czwartym kwartale zanotował wynik EBITDA na poziomie -799 mln zł. Wpływ na to miało m.in. niekorzystne otoczenie makroekonomiczne i zdarzenia jednorazowe. Wynik obciążają także rezerwy związane z udziałem koncernu w mechanizmie zamrożenia cen energii dla Polaków w 2024 roku.
Na koniec 2023 r. Grupa Orlen dysponowała mocami OZE na poziomie blisko 1 GW. W efekcie, w ostatnim kwartale ub.r. już ponad 60% energii wyprodukowane zostało z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 5,3 TWh energii elektrycznej. To wzrost o 36% (r/r), do którego przyczyniła się m.in. wyższa produkcja z instalacji OZE w Grupie Energa i z nowych farm wiatrowych w Orlen Wind 3. Z kolei łączna produkcja ciepła wyniosła 26,6 PJ.

Segment detaliczny

Segment detaliczny osiągnął w ostatnim kwartale ub.r. wynik EBITDA na poziomie 633 mln zł. To efekt wzrostu sprzedaży w tym okresie o 21%, w tym sprzedaży benzyny o 14%, oleju napędowego o 26% oraz LPG o 3%. Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w Czechach – o 49%, w Polsce o 22% i w Niemczech o 8%, przy spadku na Litwie o 33%.
Sieć detaliczna Grupy Orlen zwiększyła się o 73 stacje (r/r) do 3170, głównie w Niemczech w efekcie przejęcia samoobsługowych stacji paliw od OMV i na Węgrzech oraz Słowacji w wyniku przejęcia stacji paliw od MOL. Ponadto w pierwszym kwartale tego roku Orlen sfinalizował zakup 267 stacji paliw w Austrii, stając się trzecią siecią paliwową w tym kraju.
O 146 wzrosła także (r/r) liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej, których jest już 2605, w tym: 1918 w Polsce, 347 w Czechach, 195 w Niemczech, 66 na Węgrzech, 49 na Słowacji i 30 na Litwie. Orlen dynamicznie rozwija również sieć stacji alternatywnego tankowania. Obecnie do dyspozycji klientów są już 734 tego typu stacje, w tym: 538 w Polsce, 142 w Czechach, 45 w Niemczech i 9 na Węgrzech. Koncern inwestuje także w segment usług kurierskich, w wyniku czego „Orlen paczkę” można już nadać i odebrać w blisko 10,6 tys. punktów w całej Polsce.

Dług netto

Orlen przeznaczając miliardy złotych na inwestycje utrzymał w zeszłym roku dobrą i stabilną sytuację finansową. Na koniec 2023 r. poziom długu netto pozostawał na bezpiecznym poziomie 1,8 mld zł. Natomiast stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,02x.

Projekty strategiczne

W 2023 r. na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych Orlen przeznaczył rekordowe 32,4 mld zł. Taka wysokość nakładów pokazuje potencjał połączonych grup Orlen, Lotos i PGNiG. Z kolei wartość synergii wynikająca z tych połączeń wyniosła na koniec 2023 r. ok. 1,5 mld zł. Efekty widoczne są przede wszystkim w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, handlu ropą i gazem oraz zakupów. Do 2032 r. łączny efekt finansowy synergii szacowany jest na ponad 20 mld zł.

W 2024 r., zgodnie ze strategicznymi założeniami, Orlen będzie realizował najważniejsze zadania inwestycyjne, wspierające rozwój poszczególnych obszarów działalności. Kontynuowana jest budowa pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a także rozwój portfolio aktywów wydobywczych Grupy, w tym na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku trwa rozbudowa Kompleksu Olefin, której zakończenie planowane jest na 2027 r. W tym roku ORLEN będzie realizował też projekty wodorowe, w tym budowę kolejnych stacji tankowania wodoru. Do końca kwietnia br. zrealizowany zostanie proces przejęcia i rebrandingu 63 stacji – ostatniej puli obiektów, wynikającej z umowy z węgierskim MOL-em. W efekcie liczba stacji koncernu w Polsce i za granicą przekroczy 3,5 tys. i zrealizowany zostanie założony w strategii cel dotyczący rozwoju segmentu detalicznego.

źródło: Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 22.02.2024
Aktualizacja: 22.02.2024