Spadek produkcji benzyn o 15 proc.

Udostępnij artykuł

Jak podaje ARE, styczeń 2010 roku stał również pod znakiem spadku produkcji LPG. Produkcja tego paliwa w pierwszym miesiącu wyniosła 14 tys. ton, wobec 19 tys. ton przed rokiem.

W styczniu 2010 roku wyraźnie wzrósł import oleju napędowego przy równoczesnym spadku importu benzyn silnikowych. Import diesla według ARE wyniósł w styczniu 110 tys. ton, wobec 45 tys. ton przed rokiem. Oznacza to wzrost aż o 148 proc. W tym samym czasie sprowadziliśmy do Polski 24 tys. ton benzyn. W styczniu 2009 roku było to 27 tys. ton. Import tego paliwa zmalał zatem o 9 proc.

Jednocześnie import gazu ciekłego wzrósł ze 132 tys. ton w styczniu 2009 roku do 152 tys. ton w styczniu 2010 roku (wzrost o 15 proc.).
W całym 2009 roku produkcja benzyn silnikowych wyniosła 4 mln 271 tys. ton, wobec 4 mln 45 tys. ton w roku 2008 (wzrost o 5,6 proc.). Produkcja oleju napędowego wyniosła w ubiegłym roku 2 mln 1 49 tys. ton, wobec 2 mln 248 tys. ton w 2008 roku, notując spadek o 4 proc. Produkcja LPG w 2009 roku wyniosła 1 mln 855 tys. ton, wobec 1 mln 984 tys. ton rok wcześniej (spadek o 6,5 proc.).  
Agencja Rynku Energii S.A. powołana została w celu świadczenia usług informacyjnych w obszarach tematycznych związanych z sektorem energii i gospodarką energetyczną. Jej podstawowym zadaniem jest dostarczanie agendom rządowym i przedsiębiorstwom energetycznym informacji o funkcjonowaniu sektora paliwowo-energetycznego oraz poszczególnych podsektorów i przedsiębiorstw energetycznych, działających w warunkach gospodarki rynkowej. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania informacji o zapotrzebowaniu na paliwa i energię, sytuacji technicznej i ekonomicznej branży i jej podmiotów, możliwości rozwojowych energetyki, ponadto rozwoju nowoczesnych technologii energetycznych przyjaznych środowisku naturalnemu.
Opublikowano: 06.04.2010
Aktualizacja: 06.04.2010