Spadek produkcji benzyn o blisko 15 proc.

Udostępnij artykuł

Związane to jest widocznym od kilku lat na polskim rynku spadkiem zainteresowania tym paliwem. Specjaliści ARE zanotowali w 2009 r. spadek zużycia benzyn z 4272,0 tys. ton w 2008 roku do 4257,1 tys. ton w roku ubiegłym. W ujęciu procentowym zużycie tego paliwa spadło o 0,35 proc.

Natomiast produkcja oleju napędowego w lutym bieżącego roku wyniosła 690,1 tys. ton – wynika z danych ARE. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej produkcja tego paliwa wzrosła o 23,5 tys. ton, czyli o 3,53 proc.

Jednak w porównaniu do poprzedniego miesiąca w lutym zanotowano spadek produkcji diesla. Według ARE, wynik w styczniu był o 11,5 tys. ton, czyli o nieco ponad 1,5 proc. wyższy od produkcji w drugim miesiącu bieżącego roku.

Specjaliści prognozują, że całkowita konsumpcja diesla w 2010 roku wzrośnie o kilka procent w porównaniu do roku ubiegłego. Według ekspertów, możliwy jest natomiast spadek zużycia benzyn silnikowych – byłoby to utrzymanie trendu obserwowanego na polskim rynku paliw w 2009 roku.

W ciągu całego 2009 roku krajowe zużycie oleju napędowego, według Agencji Rynku Energii, wyniosło 10957,2 tys. ton i nastąpił wzrost konsumpcji tego paliwa 4,6 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.
Rekordowym miesiącem pod względem zużycia krajowego oleju napędowego był październik roku ubiegłego.

W tym czasie, według ARE, zużyto 1020 tys. ton diesla w ciągu 31 dni. Zdaniem specjalistów tak wielka, rekordowa konsumpcja tego paliwa spowodowana była brakiem dni świątecznych w tym miesiącu oraz zbliżającym się okresem świątecznym.

Agencja Rynku Energii S.A. dostarcza agendom rządowym i przedsiębiorstwom energetycznym dane na temat funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego, jego poszczególnych podsektorów oraz przedsiębiorstw energetycznych działających w warunkach gospodarki rynkowej, a także informacje o oddziaływaniu energetyki na środowisko. Agencja współpracujemy m.in. z Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Regulacji Energetyki oraz Głównym Urzędem Statystycznym.
 

Opublikowano: 14.05.2010
Aktualizacja: 14.05.2010