Sukces poszukiwawczy PKN Orlen na Podkarpaciu

Udostępnij artykuł
Należąca do PKN Orlen spółka Orlen Upstream, odpowiedzialna za realizację strategii w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów, odkryła kolejne złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu. Odkrycie złoża odwiertem Bystrowice-OU1 było możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zdjęć sejsmicznych oraz interpretacji danych geofizycznych i geologicznych.

– Dalszy rozwój segmentu upstream to jeden z priorytetów, który jako Grupa konsekwentnie realizujemy. Zwiększanie poziomu produkcji i wielkości posiadanych zasobów 2P korzystnie przełoży się zarówno na wyniki Grupy Orlen, jak i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dlatego będziemy koncentrować się na dobrej jakości aktywach i najbardziej rentownych projektach. Rejon Podkarpacia należy nadal do bardzo perspektywicznych w obszarze poszukiwań gazu ziemnego w Polsce. A sukces poszukiwawczy w Bystrowicach to potwierdza – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Zasoby wydobywalne złoża Bystrowice szacowane są na poziomie 2 mld m sześc. gazu ziemnego wysokometanowego o ponad 98 procentowej zawartości metanu. Wydobycie ze złoża może trwać ok. 10 lat. Natomiast zasoby geologiczne koncesji PKN Orlen na Podkarpaciu szacowane są na ok. 10 mld m sześc. Dokładne dane będzie można podać po opróbowaniu i przeprowadzeniu testów produkcyjnych wszystkich horyzontów gazonośnych. Spółka planuje prowadzenie dalszych prac wiertniczych na tej koncesji w najbliższych latach, celem udostępnienia złoża do eksploatacji.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

W przypadku Bystrowic mamy do czynienia z tzw. złożem wielohoryzontowym, w którym kilka warstw skalnych nasyconych jest wysokometanowym gazem ziemnym. Odwiert Bystrowice-OU1 jest zlokalizowany na terenie województwa podkarpackiego i jest realizowany w ramach projektu Miocen. W ostatnim tygodniu zakończono prace wiertnicze osiągając głębokość końcową 2165 m. Obecnie prowadzone są prace polegające na zamontowaniu uzbrojenia wgłębnego, by prowadzić eksploatację w sposób pozwalający na selektywne udostępnienie dwóch horyzontów jednocześnie.

Bystrowice to kolejny w tym roku sukces poszukiwawczy, po Wielkopolsce i Kujawach, spółki Orlen Upstream. Obecnie w segmencie upstream PKN Orlen prowadzi działalność w Polsce oraz Kanadzie. Średnie wydobycie Orlen Upstream w II kwartale 2018 roku wyniosło 18 tys. boe/d, a zasoby na koniec 2017 roku zostały oszacowane na poziomie 152 mln boe. W Polsce spółka prowadzi wydobycie wspólnie z PGNiG ze złóż położonych w województwie wielkopolskim. Ponadto Orlen Upstream przygotowuje się do zagospodarowania złóż na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

PKN Orlen prowadząc poszukiwania węglowodorów wpisuje się w politykę zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego kraju.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.