U-Cont MM: Nowe rozwiązania dotyczące stacji paliw

Udostępnij artykuł

– W Polsce działamy już 10 lat i możemy się poszczycić zbudowaniem ponad 60-ciu stacji paliw, co daje nam doświadczenie konieczne do prowadzenia doradztwa z zakresu zagospodarowania i programu funkcjonalnego takich obiektów- informuje Grzegorz Herniczek z firmy U – Cont MM.

Technologia U-Cont wywodzi się z Finlandii, gdzie została opatentowana w roku 1995, zaś do budowy stacji wykorzystywana jest od roku 1992. Jej idea zasadza się na umieszczeniu zbiorników paliwa bezpośrednio pod wiatą, przy czym nie wymaga żadnego specjalnego ich przystosowywania. Rozwiązanie takie skutkuje szeregiem zalet, z których najważniejsze to: ograniczenie nakładów inwestycyjnych w porównaniu ze stacją "tradycyjną" (zmniejszenie powierzchni stacji; ilości prac ziemnych; długości rurociągów paliwowych; itp. pełne dopasowanie układu stacji i jej wyposażenia do potrzeb Inwestora, możliwość instalacji na bardzo ograniczonej przestrzeni, krótki czas montażu stacji wynikający z modułowej budowy, możliwość zastosowania wszelkich dostępnych na rynku typów rur paliwowych, przystosowanie do współpracy z wszelkimi dostępnymi na rynku dystrybutorami i systemami sygnalizacji/danych, możliwość rozbudowy w przyszłości, poprzez dodanie kolejnego modułu, pełne bezpieczeństwo dla użytkowników i środowiska.

Opublikowano: 28.09.2010
Aktualizacja: 28.09.2010