UDT: Zalane stacje paliw mają pierszeństwo

Udostępnij artykuł

Osoby, których stacje paliw zostały uszkodzone podczas tegorocznych powodzi nie muszą szykować się na dodatkowe wydatki przeznaczone dla Urzędy Dozoru Technicznego. Na zalanych terenach inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).

W komunikacie na stronie internetowej urzędu czytamy, że w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych.

– Liczby zalanych zbiorników nie znamy. Niektóre awarie są związane z powodzią tylko pośrednio, wystąpiły np.. przez osunięcia gruntu. Skala szkód nie jest jednak tak duża jak w przypadku domów mieszkalnych i gospodarstw – informuje Ewa Dorobińska, rzecznik prasowy urzędu.

Modernizacja zbiorników w Polsce postępuje bardzo wolno. W październiku 2009 r. wymagania spełniało jedynie 47 proc. zbiorników na stacjach paliw, ale w trakcie modernizacji było dodatkowo ok. 3,6 proc., zaś zmodernizowane zbiorniki w bazach paliw stanowiły około 33,6 proc, a w trakcie modernizacji było dodatkowo ok. 2,7 proc. Przez okres roku zmodernizowano jedynie 3 proc. zbiorników na stacjach paliw i prawie 6 proc. zbiorników w bazach paliw.

Opublikowano: 28.09.2010
Aktualizacja: 28.09.2010