UDT zaprasza właścicieli stacji na szkolenie

Udostępnij artykuł

Zielonogórskie szkolenie jest jednodniowe i będzie trwać łącznie osiem godzin szkoleniowych (od 07:30 do 15:00). Ramowy program szkolenia to: rodzaje urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych podlegających dozorowi  technicznemu – 1,5 godz., wymagania prawne w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych – 1,5 godz., eksploatacja zbiorników magazynowych na propan-butan – 2 godz., eksploatacja gaśnic – 1 godz., eksploatacja i modernizacja zbiorników przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych  zapalnych – 2 godz.

Szkolenie dobędzie się w Centrum Konferencyjne „Ambasador”, ul. Lubuska 15 B, 66-016 Płoty k/Zielonej Góry. Opłata za szkolenie wynosi 450 zł od pierwszego uczestnika, 400 zł od każdego następnego zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy. Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Szkolenie adresowane jest do: służb utrzymania ruchu na stacjach paliw i LPG, gdzie użytkowane są urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, pracowników zakładów montujących, modernizujących i oddających do eksploatacji urządzania na stacjach paliw i LPG, właścicieli stacji paliw i stacji LPG.

Opublikowano: 28.09.2010
Aktualizacja: 28.09.2010