UE: Zakaz produkcji aut spalinowych po 2035 roku

Udostępnij artykuł

Parlament UE opowiedział się za zmianą norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. To część założeń pakietu Gotowi na 55 (Fit for 55 in 2030). W głosowaniu plenarnym w środę, posłowie przyjęli stanowisko w sprawie proponowanych przepisów. Dotyczą one zmiany norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych.

UE

Przepisy UE

Zmianę norm emisji przyjęto  339 głosami za. Przeciw było 249 europosłów, natomiast 24 wstrzymało się.

W przyjętym tekście, który stanowi stanowisko Parlamentu do negocjacji z państwami członkowskimi, posłowie popierają propozycję Komisji. Celem jest aby do 2035 r. osiągnąć zeroemisyjną mobilność na drogach. Dotyczy to całej floty UE. Ambicją jest zmniejszenie emisji wytwarzanych przez nowe samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze o 100 proc. w porównaniu z 2021 rokiem. Pośredni cel redukcji emisji do roku 2030 zostałby ustalony na poziomie 55 proc. dla samochodów osobowych i 50 proc. dla samochodów dostawczych.

Cytat

– Ambitna rewizja norm emisji CO2 jest kluczowym elementem osiągnięcia naszych celów klimatycznych. Dzięki tym normom tworzymy przejrzystość dla przemysłu samochodowego i możemy stymulować innowacje i inwestycje producentów samochodów. Ponadto, zakup i eksploatacja samochodów o zerowej emisji zanieczyszczeń stanie się tańsza dla konsumentów. Cieszę się, że Parlament Europejski poparł ambitną rewizję celów na rok 2030. Opowiedział się za stuprocentowym celem na rok 2035. Ma to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.
– powiedział sprawozdawca Jan Huitema (Renew, NL).

Posłowie są teraz gotowi do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi UE.

Kontekst

14 lipca 2021 roku, w ramach pakietu „Fit for 55”, Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Wniosek ma przyczynić się do realizacji celów klimatycznych UE na lata 2030 i 2050, przynieść korzyści obywatelom dzięki szerszemu zastosowaniu pojazdów zeroemisyjnych (lepsza jakość powietrza, oszczędność energii i niższe koszty posiadania pojazdu), a także pobudzić innowacje w zakresie technologii zeroemisyjnych.

Źródło: Parlament UE

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.